Tiedote

Organisaatiorakenne ja hallintosääntö seurantaryhmän puitavina

Julkaistu:

Hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhmänä ja POPsote-hankkeen ohjausryhmänä toimiva suppea poliittinen ryhmä kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 3.2.2022. Puhetta johti Antti Ollikainen.

Hyvinvointialueen organisaatio puhututtaa

Muutosjohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta. Organisaatiorakenne herättää keskustelua. Erityisesti psykiatrian sijoittuminen organisaatiossa on poikinut kannanottoja.

Lähtökohtana organisaatiorakenteelle on potilaiden ja asiakkaiden tarpeet. Hoitoon ja palveluihin pääsyn tulee olla sujuvaa. Asiakas- ja potilaslähtöisyys toteutuu vain vahvalla palvelujen yhteen sovittamisella.

Projektikoordinaattorit Leena Mämmi-Laukka, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, ja Hannu Säävälä, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kävivät läpi pohjaehdotusta ja taustoja, joihin esitetty malli perustuu.

Uudessa organisaatiossa ehdotetaan, että OYS-psykiatria ja perhe- ja sosiaalipalvelut sijoittuvat yhteiselle toimialueelle. Perus- ja erityistason palvelujen kokoaminen yhteen helpottaisi moniammatillista yhteistyötä, ja asiakas saisi palvelut sujuvammin ilman lähetekäytäntöä. Mallin katsotaan helpottavan palveluihin pääsyä ja parantavan palveluketjujen sujuvuutta.

Vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa jatkuu, jotta tarvittavat tiedot saadaan kaikkien osapuolten käyttöön.

Hallintosääntö muodostaa hyvinvointialueen työn pohjan

Hyvinvointialueen hallintosääntö rakentuu organisaation valmistelun pohjalta. Hallinnon vastuuvalmistelija Sari Haataja esitteli hallintosäännön valmistelun tilanteen.

Periaatekeskustelua on käyty muun muassa toimielinten tehtävistä, toimivallasta ja hankinnoista. Näiden pohjalta hallintosääntöön on tehty tarkennuksia. Seuraava versio tuodaan seurantaryhmän käsittelyyn seuraavaan kokoukseen. Hallintosäännöstä päättää aluevaltuusto.

Seuraavat kokoukset

  • Pe 11.2.2022 klo 13–16
  • Ke 16.2.2022 klo 13–16
  • Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen seminaari pe 18.2.2022 klo 8–11.30
  • Ke 23.2.2022 klo 13–16