Tiedote

Nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämistyö edistyy Pohteella

Julkaistu:

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmilla voit lievittää oireitasi, käsitellä elämäntilannettasi ja parantaa mielen hyvinvointiasi. Syömishäiriöyksikkö pystyy tarjoamaan potilaille monipuolisesti heidän tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja tukea.

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi, kun sinulla herää huoli mielenterveydestäsi tai sinulla on lieviä oireita. Mielenterveystalon omahoito-ohjeet sisältävät eri kohderyhmille suunnattuja omahoito-ohjeita sisältäen lasten, nuorten, aikuisten, ikääntyneiden ja läheisten omahoito-ohjeet. Omahoito-ohjeet tarjoavat tietoa erilaisista arjen ja mielenterveyden ongelmista ja työkaluja näiden tilanteiden selvittämiseen. 

Lasten omahoito-ohjelmista löytyvät tällä hetkellä esimerkiksi lasten vanhemmille suunnatut lasten univaikeuksien, ahdistuksen, haastavan käytöksen ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten omahoito-ohjelmat. Nuorten omahoito-ohjelmista löytyvät tällä hetkellä esimerkiksi kaverisuhteiden haasteiden, viiltelyn, itsetunto- ja identiteettipulmien, nuorten masennuksen ja nuorten ahdistuksen omahoito-ohjelmat. Mielenterveystalon nuorten omahoito-ohjelmien verkkosivulta löytyy myös nuorten arjen tueksi kehitetty Chillaa-appi ja ohjeita nuorille suunnattuihin nettiterapioihin hakeutumiseen. 

Pohteen Syömishäiriöyksikkö aloittaa toimintansa kesän 2023 aikana. Syömishäiriöyksikkö tulee vastaamaan koko Pohteen alueen syömishäiriöpotilaiden tarpeisiin. Se tarjoaa perhepohjaiseen hoitomalliin perustuvaa hoitoa yli 13-vuotiaille syömishäiriöpotilaille ja heidän vanhemmilleen sekä kehittää kotiin suuntautuvaa tukea potilaiden hoitojaksojen ajalle. 

Yksi syömishäiriöyksikön perustamisen tavoitteista on koulutuksen ja tuen tarjoaminen perusterveydenhuollon henkilöstölle. Näin pyritään puuttumaan lieviin syömishäiriöihin jo varhaisemmassa vaiheessa ja tarjoamaan potilaille ja heidän perheilleen aiempaa osaavampaa ja sitoutuneempaa hoitoa syömishäiriöihin. OYS-psykiatrian yhteyteen perustettava syömishäiriöyksikkö on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman yksi keskeisistä toimenpiteistä vuodelle 2023.