Tiedote

Naisten syöpäleikkausten määrä jopa nelinkertaistuu

Julkaistu:

Kohtusyöpä on rintasyövän jälkeen yleisin naisten syöpä. OYSissa kaikki robottileikkauksesta hyötyvät potilaat voidaan hoitaa robottiavusteisesti, koska leikkausmäärä nelinkertaistuu aiempaan verrattuna.

Potilas hyötyy robottiavusteisesta kirurgiasta verrattuna perinteiseen avoleikkaukseen, kertoo gynekologisten syöpien hoitoon erikoistunut lääkäri, vs. vastuualueen johtaja Sanna Eteläinen.

Robottiavusteisen operaation ansiosta potilas toipuu nopeammin, leikkaushaavat ovat pienemmät, kipua on vähemmän ja vuoto- sekä tulehdusriski pienenevät. Näistä syistä myös sairaala-aika lyhenee.

Robotilla pystytään leikkaamaan myös vaikeimmat kohtusyöpätapaukset. Esimerkiksi potilaat, jotka eivät apua muista hoidoista saa tai joita ei pystyttäisi leikkaamaan tavanomaisella tähystysleikkauksella.

– Näissä tapauksissa robotti on ylivertainen, koska pääsemme robottikameran suurennoksen avulla ihan lähelle leikattavaa aluetta ja pystymme leikkaamaan vaurioittamatta sitä ympäröiviä tärkeitä rakenteita, kuten hermoja ja verisuonia, Sanna Eteläinen toteaa.

Robottileikkaukset ensimmäisenä OYSissa yli 10 vuotta sitten aloittanut osastonylilääkäri Marja Simojoki lisää, että robotti mahdollistaa myös korkean riskin kohdun limakalvosyövän leikkaushoidot erityisesti ylipainoisille naisille.

– Robotin avulla leikkaavan lääkärin apuna on kolme instrumenttia eli yksi lisäkäsi tukena normaaliin leikkaukseen verrattuna. Lisäksi robottiavusteisuus tuo myös huomattavaa ergonomista etua robottikirurgille, Marja Simojoki sanoo.

 Pitkä, tuloksekas kokemus

OYS naistentaudit aloitti robottikirurgian ensimmäisten sairaaloiden joukossa Suomessa. Simojoki kertoo, että investointi tehtiin, koska jo 10 vuotta sitten oli maailmanlaajuista tutkimusnäyttöä robotin hyödyistä.

– Aloitimme syöpäleikkauksilla, mutta nyt laajensimme robottiavusteisuuden myös hyvänlaatuisten kasvainten hoitomenetelmäksi.

Aiemmin OYS:ssa oli vain yksi robotti. Nyt yliopistosairaalassa on kaksi vatsaelinkirurgiaan soveltuvaa robottia, joten yhä useampi potilas pääsee hyötymään uudesta menetelmästä.

– Gynekologisiin syöpäleikkauksiin ei tullut nytkään lisää leikkausaikaa, mutta aiemmin käytössä ollut robotti siirtyi naistentautien leikkausyksikköön ja pystyimme sujuvoittamaan toimintaa, Sanna Eteläinen kertoo.

Naistentautien leikkaustiimi on tämän vuoden aikana uudistanut kirurgista toimintaa merkittävästi, jolloin robottileikkausten määrät voidaan jopa nelinkertaistaa aiempaan verrattuna. Jatkossa jokainen robottikirurgiasta hyötyvän syöpäpotilaan myös pääsee leikkaukseen.

– Kiitos motivoituneen henkilöstön, olemme luoneet mielekkään, joustavan ja tehokkaan tavan toimia ja siten lisätä merkittävässä määrin leikkauksia. Olemme maailman huippua leikkaustoiminnan sujuvuudessa tällä hetkellä, Eteläinen korostaa.

Neljän kohtusyöpään ja kohdunkaulan syöpään erikoistuneen robottikirurgin lisäksi OYSissa on aloittanut kaksi uutta robottikirurgia, jotka erikoistuvat vaativan endometrioosin leikkauksiin. Vastaavaa ei muualla Suomessa vielä tehdä.

OYSissa robottikirurgia on kasvanut tuntuvasti. Modernin robottihankinnan myötä yhä useampi potilasryhmä saa kirurgista apua urologian, gastrokirurgian, gynekologian sekä pään ja kaulan alueen erikoisaloilla. Robotti on käytössä myös polven ja lonkan tekonivelkirurgiassa. OYS on toiminut robottiavusteisen kirurgian suomalaisena uranuurtajana yli 10 vuoden ajan.