Tiedote

Miten Pohjois-Pohjanmaalla voidaan? Hyvinvointikertomus aluehallituksen käsittelyssä

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 23.5.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Miten Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat?

Hyvinvointikertomus kertoo viime vuosien tilanteen siitä, miten Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat, miten asukkaiden hyvinvointi on muuttunut ja mitä toimenpiteitä on tehty asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Kertomuksen avulla voidaan tunnistaa asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita, joita halutaan säilyttää tai muuttaa.

Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan asukkaista kokee elävänsä hyvää elämää, mutta tyytyväisyys on heikentynyt. Sairastavuusindeksi on ollut Pohjois-Pohjanmaalla pitkään korkea. Erityistä huolta herättää nuorten pahoinvointi.

– Hyvinvointikertomuksen valmisteluun on osallistunut iso joukko ihmisiä. Kertomus on kirjoitettu selkeällä kielellä, jotta mahdollisimman moni voi lukea sen ja kokea sen omakseen, tiivistää hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela.

Aluehallitus esittää yhdyspintalautakunnan esityksestä, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen. Tarkemmat tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit kirjataan hyvinvointisuunnitelmaan, jota valmistellaan yhdessä muun muassa kuntien ja järjestöjen kanssa. Vuosia 2024–2025 koskevan hyvinvointisuunnitelman on määrä valmistua vuodenvaihteessa.

Lääkärintodistus- ja lausuntomaksuihin tarkennuksia

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on vahvistanut 19.12.2022 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja lakisääteiset terveydenhuollon asiakasmaksut.

Terveydenhuollon lausunto- ja todistuspalkkiot ovat lakisääteisiä terveydenhuollon asiakasmaksuja. Niistä peritään aluevaltuuston päätöksen mukaisesti joko 51,50 euron tai 61,80 euron suuruinen maksu asiakkaalta, ellei lausuntoa tai todistusta ole erikseen säädetty maksuttomaksi asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa.

Lääkärin B-, D- ja muiden lausuntojen asiakasmaksuja tarkennetaan 1.6.2023 alkaen. B-lausunto on yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, toimintakyvystä, ennusteesta ja jatkosuunnitelmasta, kuten kuntoutustarpeesta. D-lausunto on todistus, jonka perusteella myönnetään Kelan erityishoitoraha korvaukseksi ansionmenetyksestä lapsen hoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen vuoksi.

Aluehallitus toteaa, että B-lausuntojen suhteen noudatetaan aluevaltuuston päätöstä, jonka mukaan ne ovat maksuttomia lukuun ottamatta verotusta varten tehtyjä todistuksia. D-lausunnon suhteen aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että asiakasmaksu poistetaan ja lausunto on jatkossa maksuton.

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.6.2023 alkaen liitteenä

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Järjestämislain 29 §:n mukaisen selvityksen antaminen
  • Kuntien, kuntayhtymien ja pelastuslaitosten vuokrasopimusten periaatteet
  • Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS Psykiatria -toimialueen, OYS Psykiatrian palvelualueen palvelualuejohtajan viran perustaminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 30.5.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.