Tiedote

Mahdollisuus ottaa kantaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnokseen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategialuonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät voivat tutustua strategialuonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja kertoa siitä näkemyksensä 16.3. – 5.4. välisenä aikana. Strategialuonnoksesta on mahdollisuus antaa lausunto tai kommentoida sitä sähköisessä kyselyssä.

”Strategia linjaa Pohjois-Pohjanmaan johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä pitkällä aikajänteellä. Strategiassa otetaan kantaa, miten varmistamme hyvinvointialueella asukkaiden yhdenvertaisuuden, sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut sekä talouden tasapainon. Strategia auttaa meitä myös ennakoimaan tulevia muutoksia esimerkiksi väestön palvelutarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin liittyen. Strategiatyötä on vaiheistettu ja ensimmäisessä vaiheessa määrittelemme tavoitteita erityisesti vuosille 2023 – 2025. On tärkeää tunnistaa, mikä on kriittistä hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa”, kertoo sote-järjestämisen vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Kommentoitavana oleva strategialuonnos sisältää muun muassa hyvinvointialueen tavoitetilan ja palvelulupauksen sekä arvot. Lisäksi luonnoksessa on määritelty painopisteitä palvelulupauksessa onnistumiseksi. Niihin sisältyvät strategiset periaatteet ja toimenpiteet konkretisoivat strategiatyötä. Arvio on, että hyvinvointialuestrategia on Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston päätettävänä toukokuussa 2022.

Hyvinvointialueen strategialuonnos on syntynyt laajan osallisuuden, kuulemisen, yhteistyön ja alueellisen tiedon pohjalta. Strategiatyöhön on osallistunut kattava joukko eri toimijoita: asukkaita, henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä. Tämän vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen kautta syntynyt laaja aineisto on toiminut aluevaltuuston käsittelyjen ja päätöksenteon tukena.

”Käynnissä oleva lausuntokierros on tärkeä strategian yhteisen työstämisen kannalta. Palautteen kautta Pohjois-Pohjanmaan valmistelijat ja luottamushenkilöt saavat arvokasta tietoa ja näkemyksiä strategian jatkovalmisteluun. Toivommekin, että eri toimijat osallistuvat aktiivisesti lausuntokierrokselle ja kommentointiin”, sanoo järjestämisen valmistelija Anu Vuorinen

Strategian luonnokseen voi tutustua hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/ajankohtaista/hyvinvointialuestrategia/. Sivuilta löytyy sähköinen kysely, jossa luonnosta on mahdollisuus kommentoida. Lisäksi strategialuonnoksesta voi jättää lausunnon hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen hyvinvointialue.kirjaamo@ppshp.fi.