Tiedote

Laatupalkintokilpailun voitto ratkesi

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde palkitsi kolme hanketta laatupalkintokilpailussa.

Marraskuussa järjestetyn Pohteen sisäisen laatupalkintokilpailun voittajat palkittiin perjantaina. Voittajiksi valikoitui kolme hanketta, joissa kaikissa oli mukana laaja-alaista osaamista eri ammattiryhmistä.

Ensimmäisen palkinnon, 2000 euroa sai Ruokahävikkiä vähentävä hanke. Toisen palkinnon, 1000 euroa sai Selkäytimen takajuostestimulaatiohoidon kehittäminen Oys:ssa ja kolmannen palkinnon, 500 euroa sai Sinus piloinidaliksen hoidon kehittäminen. 

– Kolmen kärki erottui täpärästi, mutta yhteistä palkituille hankkeille oli systemaattisesti taustoitettu ja toteutettu kehittäminen. Sillä saatiin positiivisia vaikutuksia toimintatapaan ja työviihtyvyyteen. Lisäksi sillä sujuvoitettiin potilaiden palvelupolkuja ja ammattilaisten työtä sekä saavutettiin myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, palkintoraati kertoo.

Ehdotukset olivat korkeatasoisia

Kaikkineen laatupalkintokilpailuun tuli kymmenen ehdotusta. Raadin mukaan ehdotukset olivat erittäin korkeatasoisia. Raati koki kuvaavaksi myös sen, että tulosten ja vaikutusten perusteella minkä tahansa hankkeen olisi voinut palkita.

– Niistä kuvastui vahvasti ylpeys omasta työstä, oman työyhteisön asiantuntemuksesta ja ammattilaisten tyytyväisyys muuttuneisiin, parempiin työtapoihin ja toimintaan, raadin puheenjohtajana toiminut yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen kertoo.

Laatupalkintokilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta ja tuoda esille yksiköissä toteutettuja työnjaon, toimintaprosessien ja -rakenteiden kehittämishankkeita. 

– Tarkoitus on nostaa esiin nimenomaan omaehtoista kehittämistoimintaa ja samalla jakaa ideoita ja hyviä käytänteitä laajemminkin käytettäväksi.

Hanke tullaan järjestämään vuosittain. Raati kannustaakin kaikkia mukaan jatkuvaan laadun parantamiseen ja toiminnan uudistamiseen.

Laatupalkintokilpailun voittajat palkittiin perjantaina 15.12.2023.

Jopa yli 50 000 ruoka-annosta vähemmän

Ruokahävikkiä laskevan hankeen toimenpiteiden tuloksia seurattiin aktiivisesti kesästä lähtien ja marraskuussa toteuma hävikkiannosten vähentämiseen oli 20 000 annoksen suuruusluokassa. Toteumaan perustuvalla ennusteella tullaan joko vähentämään tai hyödyntämään yli 50 000 ruoka-annosta vuodessa. Alkuperäinen tavoite tullaan näillä näkymin saavuttamaan ja ylittämään kesällä 2024.

Euromääräisesti puhutaan noin 350 000 euron vuosittaisesta toistuvasta säästöstä ja biojätettä vähennetään vähintään 22 000 kiloa vuodessa. Kehittämistoimilla on merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

Toimenpiteet ovat OYS:n sisällä alkaneet jo vakiintua. Laajentaminen Pohteen muihin yksiköihin on käynnissä ja tiedottamiseen olemassa olevien yksiköiden kohdalla panostetaan jatkossa.

– Mukana oli paljon hyvä hakemuksia, oli ilo että voitimme. Hankkeessa on ollut mukana äärimmäisen hyvä ja toimiva työryhmä ja hankkeella on ollut tarvittava tuki myös johdolta. Hanke on vaatinut usean yksikön tiivistä yhteistyötä ja on omalta osaltaan esimerkki tällaisen työn tärkeydestä. Ruokahävikin vähentämiseen on syytä panostaa myös jatkossa ja esimerkiksi ylijäämä potilasruuan myymisessä nähdään potentiaalia, projektipäällikkö Miska Myllylä kertoo.

Hyvää palautetta kohentuneesta potilastyytyväisyydestä

Selkäytimen takajuostestimulaatiohoidon kehittämishankkeen ansiosta neuromodulaatiopotilaiden kivun hoidon laatu on merkittävästi parantunut. Potilastyytyväisyys on lisääntynyt jatkuvasti ja siitä on saatu hyvää palautetta. 

Laitekustannusten ja leikkaussali- ja lääkäriresurssien säästöt ovat olleet merkittäviä. Hoidon vaikuttavuus on pystytty osoittamaan tämän kalliin hoidon osalta. Hankkeesta saatua kokemusta voidaan hyödyntää laajasti myös muiden neurokirurgisten potilasryhmien hoitoprosessien kehittämisessä.

Sinus piloinidaliksen hoitoa kehittävän hankkeen merkitys gastrokirurgiselle toiminnalle on ollut merkittävä. Vuosia jatkunut leikkaussaliresurssien alimitoitus kysyntään ja tarpeeseen nähden on johtanut varsin hankalaan hoitotakuuongelmaan myös päiväkirurgisten toimenpiteiden osalta.

Sinus piloinidalis potilaiden kirurgisen hoidon siirtyminen office-tyyppiseksi toiminnaksi on vapauttanut leikkaussaliaikaa muille potilasryhmille.

Merkittävää on myös hoitomenetelmien keventyminen, mikä on mahdollistanut potilaiden nopeamman toipumisen, ja käytännössä osastohoidon tarve on kokonaan hävinnyt. Kaiken kaikkiaan hankkeen onnistunut toteutus säästää kustannuksia.