Tiedote

Laaja selvitys nuorten masennuksen hoidosta alkaa Limingan yläkouluista

Julkaistu:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää vuoden 2024 aikana laajan aineiston, jolla selvitetään, kuinka moni nuori on masentunut ja kuinka moni masentuneista toivoo ja saa apua. Tavoitteena on parantaa nuorten masennuksen hoitoa Suomessa.

Tutkimuksen tiedonkeruu alkaa helmi-maaliskuussa liminkalaisissa Tupoksen ja Liminganlahden kouluissa. Nuorten mahdollisia masennusoireita ja heidän hakemaansa ja saamaansa apua seurataan kyselyillä 6–12 kuukauden ajan.

Nuorten masennukseen annettavaa apua on pyritty viime vuosina parantamaan ottamalla käyttöön uusi masennuksen ehkäisyn ja hoidon menetelmä, vuorovaikutusohjanta (IPC-N). Kyseessä on 3–6 kerran terapeuttinen menetelmä, jossa käsitellään ihmissuhteita ja elämäntapahtumia keskustelun ja harjoitusten avulla.  

Koulutuksen on Suomessa aloittanut tai suorittanut jo noin 2000 nuorten arkiympäristöissä työskentelevää ammattilaista, esimerkiksi koulukuraattoreja, -psykologeja ja -terveydenhoitajia. Tutkimuksessa selvitetään, mikä vuorovaikutusohjannasta saatava hyöty nuorelle on verrattuna tavanomaiseen hoitoon.  

Limingassa kokemusta vuorovaikutusohjannasta

Limingan koulujen opiskeluhuollossa työskentelee noin kymmenen vuorovaikutusohjantaan koulutettua asiantuntijaa, ja menetelmä on ollut kouluilla käytössä muutaman vuoden.  

– Vuorovaikutusohjannassa työskentely on tavoitteellista ja konkreettista. Nuoren kanssa voidaan esimerkiksi päättää, että harjoitellaan ihmissuhdetaitoja. Kun nuori saa tukea riittävän aikaisin, hän saa onnistumisen kokemuksia pienin askelin ja mieliala kohenee, kertoo menetelmään koulutettu kouluterveydenhoitaja Hanna Puranen Limingasta. 

Valtakunnallinen tutkimus

Kyselyitä tehdään keväällä 2024 yhteistyössä seitsemän kunnan kanssa Pohjois-Suomen, Itä-Suomen, Sisä-Suomen ja Länsi-Suomen alueella. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa IMAGINE-hanketta, jossa ovat mukana THL ja Itla sekä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot. Hanke toteuttaa osaltaan kansallista mielenterveysstrategiaa.