Tiedote

Kotiin vietävä päihdekuntoutus perheille

Julkaistu:

Perhepäihdekuntoutus kotiin -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja minimoida päihteiden haittavaikutuksia sikiölle ja vauvalle tukemalla äidin tai vanhempien päihteettömyyttä sekä vanhemman ja lapsen välistä varhaista suhdetta jo raskaudesta lähtien. Kotiin annettavassa perhekuntoutuksessa keskeisenä tavoitteena on varmistaa lapsen turvallinen ja päihteetön arki omassa kodissa ja koko perheen kuntoutus.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöstä valtionavustusta päihteitä käyttävien äitien palveluiden turvaamiseksi. Nyt uuden hankeavustuksen turvin Oulun kaupungin alueella pilotoidaan uusi, monialainen kotiin vietävä päihdekuntoutuksen palvelu perheille. Kotiin annettava intensiivinen tuki on suunnitelmallista ja perheen tarvitsema tuen tarve sovitellaan yhteen monialaisesti.

Tarkoituksena on vahvistaa Pohteen omaa avopalvelutuotantoa tällä perhepäihdekuntoutuspalvelulla. Laitos- ja kuntoutuspalveluiden ohella kotiin vietävällä palvelulla ennaltaehkäistään pitkällä aikavälillä lasten huostaanottoja. Perhepäihdekuntoutus kotiin -palvelu vastaa myös niihin tilanteisiin, jossa perhe kotiutuu laitosmuotoisesta perhekuntoutuksesta tai päihde-ensikodista. Yhteistyötä peruspalveluihin, kuten neuvolaan, kehitetään entistä sujuvammaksi.

Tavoitteena on vakiinnuttaa kotiin vietävä perhepäihdekuntoutus osaksi nykyisiä palveluita. Perhepäihdekuntoutuksen kehittämisvaiheessa korostuu perheen kokemus ja arvio palvelusta sekä yhteistyöverkostojen arviot toiminnasta. Helmikuun 2024 aikana aloitetaan ensimmäiset asiakaskäynnit perheisiin.