Tiedote

Kotiin annettavia palveluita vahvistetaan Pohjois-Pohjanmaalla – aluehallitus perusti 64 uutta tehtävää ikäihmisten palveluihin

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 4.4.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus päätti merkittävistä lisäyksistä kotiin annettaviin palveluihin ja perusti yhteensä 64 uutta toimea.

Kotiin annettavia palveluja vahvistetaan resurssilisäyksin

Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman keskeinen tavoite on perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vahvistaminen. Aluevaltuuston hyväksymässä järjestämissuunnitelmassa kotona ja arkiympäristössä tapahtuvaan tukeen ja palveluihin panostetaan yhteensä 23 miljoonaa euroa.

Kotona asumista ja arjessa pärjäämistä tuetaan muun muassa sairaanhoidollisella ja lääketieteellisellä tuella, kotikuntoutuksella ja kotiutustiimin toiminnalla. Kotona asumisen tuen Kotas-keskus laajenee koko alueelle, samoin kuin kotisairaalatoiminta kaikille ikäryhmille. Hyvinvointialueelle luodaan yhtenäinen ikäneuvolan toimintamalli.

Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen tehdään ennen muita järjestämissuunnitelmassa määriteltyjä toimenpiteitä. Toimivat kotiin annettavat palvelut ovat edellytys sille, että hoito- ja palveluketjun raskaampia palveluita voidaan uudistaa aluevaltuuston järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti.

– Vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkäät ihmiset voivat elää kodissaan turvallisesti ja saavat tarpeidensa mukaiset palvelut kotiinsa. Kotiin annettavat palvelut tukevat ihmisen toimintakykyä ja mahdollistavat palveluiden saamisen tutussa ympäristössä. Uusilla palvelumuodoilla turvataan myös henkilöstön riittävyyttä, tiivistää vs. ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Maria Vahtola.

Tukea oman hyvinvoinnin edistämiseen ja kotona asumiseen

Ikäneuvolan tavoitteena on tukea ikäihmisiä, jotta he voivat itse hoitaa omaa hyvinvointiaan. Riskitekijöitä ja tuen tarpeita pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Yhteistyötä tehdään järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa. Ikäneuvolatoiminta laajenee koko Pohteen alueelle, ja sitä vahvistetaan yhteensä neljän sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan työpanoksella.

Kotikuntoutuksen ja kotiutustiimien avulla toteutetaan ennaltaehkäisevät kotikuntoutusjaksot, kotiin annettavat arviointi- ja kuntoutusjaksot ja tehostetut kotikuntoutusjaksot. Lisäksi niiden avulla nopeutetaan turvallisia kotiutuksia akuuttihoidosta ja vahvistetaan alueellista kotihoitoa. Kotikuntoutusta ja kotiutustiimien toimintaa vahvistetaan yhteensä 38 palveluohjaajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, sairaanhoitajan, geronomin, lähihoitajan ja hoiva-avustajan työpanoksella.

Kotisairaala tarkoittaa sairaalatasoisen hoidon viemistä potilaan kotiin. Se palvelee kaikenikäisiä. Kotisairaalassa voidaan hoitaa esimerkiksi suonensisäiset lääke- ja nestehoidot, vaativat haavanhoidot ja hoidon tarpeen arviointi. Palliatiivisesti eli parantumattomasti sairaita potilaita ja saattohoitopotilaita voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti kotona. Kotisairaala laajenee koko Pohteen alueelle 12 kotisairaalatiimin voimin. Kotisairaalatoimintaa vahvistetaan yhteensä viidellätoista sairaanhoitajalla.

Kotas-tilannekeskus on alueellinen konsultaation ja hoidon koordinoinnin keskus, jonka tavoitteena on vähentää ensihoidon ja päivystyksen käyttöä sekä lyhentää sairaalajaksoja. Kotas-tilannekeskuksen palvelua ja hoitoa käyttävät ikäihmisten yksiköiden työntekijät ja ikääntyneiden omaishoitajat. Pohteen alueelle muodostetaan kaksi tilannekeskusta: Kotas eteläinen ja Kotas pohjoinen. Lisäksi OYSin yhteispäivystyksessä olevaa Kotas-hoitajan resurssia vahvistetaan. Yhteensä Kotas-toimintaa vahvistetaan seitsemän sairaanhoitajan työpanoksella.

Kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksuja yhdenmukaistetaan

Tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen ja kotihoidon myöntämisen perusteet. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista ja kotihoidosta peritään yhdenmukaiset asiakasmaksut.

Kotihoidolla tarkoitetaan palvelua, jolla huolehditaan, että asiakas suoriutuu jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta ja terveydenhuoltolain mukainen kotisairaanhoito.

Kotihoitoa järjestetään henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi kotihoitoa voidaan järjestää erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tukipalveluilla luodaan itsenäistä asumista tukevia olosuhteita asiakkaan kotona. Tukipalvelut ovat ennaltaehkäisevää, terveyttä edistävää, toimintakykyä ylläpitävää ja ihmisen omia voimavaroja tukevaa toimintaa. Lakisääteisiä tukipalveluja ovat ateriapalvelut, vaatehuoltopalvelut, siivouspalvelut, asiointipalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut.

Leikkausjonoja pyritään purkamaan

Erikoissairaanhoidon hoitovelka on kasvanut vuodesta 2020 alkaen. Leikkausta odottavien potilaiden määrä on kasvanut koronaepidemian vuoksi. Lisäksi osaajapula ja vuoden 2022 aikana toteutuneet työtaistelutoimet ovat vähentäneet kiireettömän erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuutta. Leikkaussaleja on jouduttu henkilöstövajeen vuoksi sulkemaan.

OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueen johtaja Päivi Laurila ja johtajaylilääkäri Terhi Nevala antoivat aluehallitukselle infon hoitoon pääsyn toteutumisesta ja hoitojonoista ja uusista ratkaisumahdollisuuksista jonojen purkamiseksi.

Muita kokousasioita

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveyskeskukset, lausuntoluonnos, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen ja toimialuejohtajat
  • Investointiohjelma 2024–2027 ja 2025–2028, strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen ja tekninen johtaja Ollipekka Huotari
  • Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta, strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen
  • Pitkäaikaisen lainan kilpailutus ja valtuutuksen antaminen, strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen
  • Hyvinvointialueen kuvantamispalveluiden ulosmyynnistä perittävät hinnat vuonna 2023, toimialuejohtaja Jaakko Niinimäki
  • Virkojen perustaminen perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS Psykiatria -toimialueelle, toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka
  • Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston aloitteet aluehallitukselle

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 18.4.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.