Tiedote

Kokoontumisrajoituksista luovutaan Pohjois-Pohjanmaalla

Julkaistu:

Koronaepidemia on säilynyt alueella jo useamman viikon ajan rauhallisena. Kesän lähestyessä ja rokotusten edetessä suosituksia voidaan yksi kerrallaan purkaa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen epidemiatilannetta tiistaina 1. kesäkuuta. Ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on edelleen epidemian perustasolla: tartuntojen määrä on säilynyt alueella maltillisena, ilmaantuvuus on alhainen ja tartuntaketjut ovat hallinnassa.

”Purkutoimenpiteitä suunnitellessa huomioidaan sekä epidemian alueellinen tilanne että valtakunnallinen ohjaus. Monet rajoitukset lähtevät liikkeelle niiden välttämättömyydestä – kun välttämättömyyden peruste poistuu, myös rajoituksia puretaan. Yhä edelleen on kuitenkin tärkeää noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita ja voimassa olevia suosituksia, ” koordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen muistuttaa. ”Kuntakohtaiset päätökset ja tiukennukset ovat mahdollisia kuntien niin päättäessä nopeallakin aikataululla”.

Velvoite kahden metrin turvaväleistä poistuu

Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin määrätyt kokoontumisrajoitukset lopetetaan Pohjois-Pohjanmaalla aluehallintoviraston päätöksellä tästä päivästä lähtien.

Vaikka kokoontumisrajoituksista luovutaan, voimassa ovat edelleen tartuntatautilain 58c-pykälän mukaiset velvoitteet käsienpesun mahdollistamisesta, tartuntojen leviämistä estävistä toimintaohjeista sekä tilojen tehostetusta siivoamisesta.

Tähän saakka tapahtumanjärjestäjät ovat olleet velvoitettuja huolehtimaan, että yleisötilaisuuksien osallistujat pystyvät pitämään toisiinsa yli kahden metrin turvavälin. Nyt velvoite turvavälien tarkasta metrimäärästä poistuu. Sen sijaan tilaisuudet tulisi järjestää siten, että osallistujat voivat pitää toisiinsa etäisyyttä ja ettei ruuhkia esimerkiksi jonotustilanteissa pääsisi syntymään.

Turvallisuusohjeet on hyvä muistaa myös päättäjäisiä ja muita kevään juhlia suunniteltaessa. ”Nyt tehdyn linjauksen mukaan päättäjäisjuhlat esimerkiksi kouluilla voitaisiin pitää, jos tilat vain mahdollistavat riittävän väljyyden. Tässä joudutaan käyttämään koulukohtaistakin harkintaa,” Korpelainen summaa.

Peruskoulujen ja toisen asteen maskisuositus puretaan

Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi muutoksesta maskien käyttöä koskevaan suositukseen. Uuden linjauksen mukaan maskien käyttöä suositellaan edelleen kaikille yli 12-vuotiaille esimerkiksi joukkoliikenteessä, yleisissä tiloissa ja työpaikoilla. Sen sijaan koululaisten maskisuosituksesta peruskoulussa ja toisella asteella luovutaan.

Lisäksi ryhmä keskusteli etätyötä ja etäkokouksia koskevista suosituksista. Näiltä osin suositukset säilyvät toistaiseksi ennallaan, mutta niihin otetaan kantaa lähiviikkojen aikana.