Tiedote

Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen siirtyy Pohteen vastuulle keväällä 2024

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Terveystalo päättävät sopimuksen Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Sopimus päätetään yhteisymmärryksessä, sillä vuonna 2015 tehty sopimus ei enää vastaa toimintaympäristön vaatimuksia.

Terveystalo tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Kärsämäellä maaliskuun 2024 loppuun saakka. Pohde vastaa palvelujen tuottamisesta Kärsämäellä huhtikuun alusta alkaen. Henkilöstö siirtyy Pohteelle liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä. Muutos ei aiheuta katkoksia asukkaiden palveluihin. 

Asiakkaita, asukkaita ja henkilöstöä tiedotetaan siirtosuunnitelmasta tarkemmin alkuvuoden ja kevään aikana, kun muutos etenee. Palvelujen siirtymisen aikataulu ja järjestämistapaan liittyvät yksityiskohdat tarkentuvat alkuvuodesta. Henkilöstö on mukana muutoksen suunnittelussa. 

Kärsämäen kunnan vuonna 2015 tekemä sote-palvelujen ulkoistussopimus siirtyi Pohteelle hyvinvointialueen käynnistymisen myötä. Alkuperäisenä sopijakumppanina olivat Attendo Oy ja Attendo Terveyspalvelut Oy -ryhmittymä. Sopimus siirtyi Terveystalolle yrityskaupan myötä. Hyvinvointialueelle siirtyneitä sopimuksia on päivitetty kuluneen vuoden aikana.  

Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi sekä palvelujen tilaajan että palveluntuottajan osalta. Pohde ja Terveystalo ovat käyneet neuvotteluja sopimuksen päivittämisestä, jotta sopimus vastaisi muuttuneen lainsäädännön, vastuiden ja kustannusrakenteen vaatimuksiin. Sopimuksen muuttamista rajoittaa muun muassa hankintalaki. Neuvotteluissa päädyttiin yhteisymmärryksessä sopimuksen päättämiseen ja palvelujen hallittuun siirtoon. 

– Sopimuksen päättäminen yhteistyössä turvaa palvelujen jatkuvuuden alueen asukkaille ja sujuvan siirtymän työntekijöille. Ymmärrämme, että muutos voi aiheuttaa huolta. Jokaisen työpanokselle on kuitenkin jatkossakin tarvetta ja toimivien, laadukkaiden palvelujen jatkuvuus on kaikkien etu, muistuttaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma

– Olemme toimineet Kärsämäellä jo yli kahdeksan vuotta. Haluan kiittää henkilöstöämme lämpimästi siitä tärkeästä työstä, jota he ovat tehneet kärsämäkisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen kuluneina vuosina, sanoo Terveystalon Portfolioliiketoimintojen johtaja Mikko Tainio.