Tiedote

Hyvinvointialueen strategiatyö etenee – tulevaisuuslautakunta lähettää strategialuonnoksen aluehallitukseen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta käsitteli kokouksessaan 8.4. hyvinvointialueen strategiaa. Lautakunta otti vastaan strategian lausuntokierrokselta tulleet muutosehdotukset, työsti strategiaa niiden pohjalta ja päätti lähettää sen eteenpäin aluehallituksen käsittelyyn 21.4.

Strategialuonnos oli lausuntokierroksella 16.3.–5.4. Virallisen lausunnon strategiasta antoi 32 eri henkilöä tai ryhmää. Lisäksi palautetta luonnoksesta saatiin avoimen kyselyn kautta. Kyselyvastauksia tuli yhteensä 125, ja niissä annettiin näkemyksiä aiheesta niin asukkaiden, henkilöstön kuin eri sidosryhmien näkökulmasta.

Nyt aluehallitukselle siirtyvä strategialuonnos sisältää laajasti lausuntokierrokselta saatuja näkemyksiä. Lausuntojen pohjalta tulevaisuuslautakunta teki strategialuonnokseen muutoksia sekä selkeytti sen rakennetta.

Lausuntojen ja palautteiden pohjalta tulevaisuuslautakunta vahvisti hyvinvointialuestrategiassa lähipalvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmaa. Myös yritysten rooli ja merkitys hyvinvointialueen palveluntuottajina kuvattiin strategiaan aiempaa selkeämmin. Lisäksi tulevaisuuslautakunta korosti esityksessään tiivistä kumppanuutta ja yhteistyörakenteiden luomista kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Lausunnoissa ja palautteissa oli tuotu esiin tarve vahvistaa strategiassa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin näkökulmia. Lautakunta teki näihin teemoihin liittyen lisäyksiä hyvinvointialuestrategiaan muun muassa tavoitetilaan ja toimenpiteisiin.

”Saimme taas arvokkaita näkemyksiä strategiatyön tueksi ja haluamme kiittää kaikkia lausunnon ja palautetta antaneita. Strategia rakentuu yhdessä ja vahvalla osallisuudella, mistä saimme kiitosta myös lausuntokierrokselta. Tavoitteenamme on, että strategia tulisi aluevaltuuston päätöksentekoon toukokuussa. Strategia on kuitenkin jatkuva prosessi – se elää ja muuttuu ajassa”, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Lue lisää tulevaisuuslautakunnan ensimmäisen kokouksen tiedotteesta:

Tulevaisuuslautakunta käynnisti työnsä — Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue