Tiedote

Hyvinvointialueelle valittiin palvelualuejohtajat 

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rekrytoinnit etenevät.

Palvelualuejohtajia on nyt valittu sote-järjestämistoimintoon, konsernipalveluihin ja sote-palvelutuotantoon. Myös pelastuksen toimialan palvelualuejohtajien eli pelastuspäälliköiden valinta etenee päätöksentekoon tällä viikolla.

Palvelualuejohtajien virkojen hakuaika oli 24.3.–7.4. Virat olivat haettavana sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä lukuun ottamatta digitaalisen sote-keskuksen palvelualuejohtajan virkaa sekä tutkimus- ja opetusjohtajan virkaa, jotka olivat ulkoisessa haussa. 

Sote-järjestämisen, sote-palvelutuotannon ja pelastuspalveluiden osalta hakukelpoisia olivat liikkeenluovutuksen piirissä olevat. Konsernipalveluiden osalta hakukelpoisia olivat liikkeenluovuttavien organisaatioiden vastaavissa tehtävissä työskentelevät.

Tehtävien täyttämisessä noudatettiin tavanomaista rekrytointimenettelyä. Tehtävät täytettiin yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti. Hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma teki valinnat toimialueiden johtajien esityksestä.

Hallinto kevenee

Tehtävät täytetään vuoden 2022 ajan joko koko- tai osa-aikaisesti riippuen tehtävän tarpeesta, luovuttavan organisaation mahdollisuuksista luovuttaa henkilön työpanosta hyvinvointialueen käyttöön sekä hyvinvointialueen vuoden 2022 budjettiraamista. Kokoaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat virat otetaan suoritettujen valintojen mukaisesti vastaan 1.1.2023.

Johtamistehtäviä tulee olemaan huomattavasti vähemmän kuin vastaavan tasoisia tehtäviä luovuttavissa organisaatioissa. Myös esihenkilöiden palkkojen kokonaissumma pienenee merkittävästi nykyiseen liikkeenluovuttavien organisaatioiden hallinnolliseen rakenteeseen verrattuna.

Vaikka ylimpiä johtotehtäviä tulee vähemmän, lähiesihenkilöiden määrän vähentäminen ei ole tavoitteena. Esihenkilöitä tuetaan työssään muun muassa valmennuksin. Johtamisjärjestelmässä pyritään matalaan organisaatioon, jossa henkilöstöresurssit ovat riittävät ja esihenkilöiden työmäärä hallittava.

Viranhaltijapäätökset valintoihin liittyen löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/

Palvelualuejohtajien virkoihin valitut

Sote-järjestämistoiminnot 

 • Strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen (konsernipalvelujen kanssa yhteinen virka)
 • Hankinta- ja valvontajohtaja Arja Heikkinen 
 • Kehitysjohtaja Pasi Parkkila 
 • Tutkimus- ja opetusjohtaja Jani Tikkanen 

 

Konsernipalvelut

 • Hallintojohtaja Sari Haataja 
 • Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen 
 • Tekninen johtaja Ollipekka Huotari 
 • Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja 
 • Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja Tanja Koski 
 • Viestintäjohtaja Laura Paloheimo 

Sote-palvelutuotanto

 • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus, Pia Piispanen 
 • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Oulu, Jarkko Huusko 
 • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Rannikko ja Eteläinen, Hannele Koski 
 • Digitaalinen sote-keskus, Katja Rääpysjärvi 
 • Työterveyshuolto, Jorma Mäkitalo 

 

 • Ikäihmisten palvelut, Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus, Hannele Pöykiö 
 • Ikäihmisten palvelut, Oulu, Maria Vahtola 
 • Ikäihmisten palvelut, Eteläinen, Virpi Leinonen 
 • Ikäihmisten palvelut, yhteinen osaamiskeskus, Satu Kangas 
 • Ikäihmisten palvelut, yhteiset palvelut, Marko Niiranen

 

 • Vammaispalvelut, Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus, Merja Honkanen 
 • Vammaispalvelut, Oulu, Tanja Koivisto 
 • Vammaispalvelut, Rannikko ja Eteläinen, Päivi Uusimäki 
 • Vammaispalvelut, yhteiset palvelut, Marja Salo 

 

 • Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria, Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus, Mirva Salmela 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria, Oulu, Susanna Lähde 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria, Eteläinen, Minna Malila 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria, yhteiset palvelut, Marja Salonen

 

 • OYS sairaala- ja ensihoidon palvelut, hoitotyö, Kuusamo, Marjo Jurmu 
 • OYS sairaala- ja ensihoidon palvelut, hoitotyö, Raahe, Minna Alatalo 
 • OYS sairaala- ja ensihoidon palvelut, geriatrian ja yleislääketieteen osaamiskeskus, Elina Heikkinen

 

 • Kuntoutus, alueelliset palvelut, Marjaana Teerikangas 
 • Kuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus, Anne Saari 
 • Kuntoutus, fysiatria, Paula Mikkonen 
 • Kuntoutus, apuvälinepalvelut, Jukka-Pekka Santala 
 • Kuntoutus, hoitotyö, Katri Korolainen 

 

 • Sairaanhoidolliset palvelut, diagnostiikka, Saila Kauppila 
 • Sairaanhoidolliset palvelut, lääke- ja potilashoito, Sirpa Ämmälä 
 • Sairaanhoidolliset palvelut, moniosaajapalvelut, Sirpa Aittola 
 • Sairaanhoidolliset palvelut, hoitotyö, Kirsi Rannisto

 

Aiemmin valitut toimi- ja tehtäväalueiden johtajat

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto 
 • Konsernipalveluiden johtaja Jouko Luukkonen 
 • Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen 
 • Johtajaylilääkäri Terhi Nevala 
 • Johtajaylihoitaja Merja Meriläinen 
 • Sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto 
 • Yliopistosairaalajohtaja Miia Turpeinen 
 • Johtaja, OYS sairaalapalvelut ja ensihoito Päivi Laurila 
 • Johtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut Päivi Peltokorpi 
 • Johtaja, ikäihmisten palvelut Mervi Koski 
 • Johtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria Leena Mämmi-Laukka 
 • Johtaja, vammaisten palvelut Päivi Lauri 
 • Johtaja, sairaanhoidolliset palvelut Jaakko Niinimäki 
 • Johtaja, kuntoutuspalvelut Kaj Sundqvist

Rekrytoinnit jatkuvat 

Sote-palvelutuotannossa on haettavana sisäisellä hakumenettelyllä useita vastuualuepäälliköiden ja ylilääkäreiden virkoja sekä osaamiskeskusjohtajan virka. Hakuaika päättyy 13.5. klo 14.30.

Näihin haettavana oleviin tehtäviin liittyen järjestetään infotilaisuus tiistaina 10.5. klo 14–15. Tilaisuus tallennetaan.

Perjantaina 6.5. päättyi hakuaika järjestämistoimintojen ja konsernipalveluiden vastuualuepäälliköiden ja asiantuntijoiden tehtäviin. Näiden osalta valintaprosessi on kesken.  

Aluehallitus käsittelee kokouksessaan 11.5. pelastuksen toimialan vastuualuepäällikkötason tehtävien perustamista. Mikäli aluehallitus päätyy perustamaan virat esityksen mukaisesti, avautuu haku myös edellä mainittuihin pelastuksen toimialan virkatehtäviin.