Tiedote

Hoidon jatkuvuusmallin jatkokehittämiselle myönteinen rahoituspäätös

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hoidon jatkuvuusmallin kehittämishanke sai valtiolta myönteisen rahoituspäätöksen vuoden 2025 loppuun RRP4-hankkeen kautta. Rahoitus mahdollistaa jo aiemmin käynnistetyn kehittämistyön jatkamisen ja laajentamisen koko hyvinvointialueelle, sekä digitaalisten palveluiden linkittämisen osaksi kehittämistä.

Pohteen asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa, että asiakas saa jatkossa yhteyden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin helposti ja palveluihin ohjautuminen on entistä sujuvampaa.

Hoidon jatkuvuusmallin keskeisenä elementtinä on potilaan sekä lääkärin ja/tai hoitajan välisen hoitosuhteen jatkuvuus. Potilaan hoidon tukena on tarvittaessa moniammatillisen tiimin muita jäseniä. Vahva tieteellinen näyttö osoittaa, että hoidon jatkuvuuden myötä hoidon laatu ja asiakastyytyväisyys paranevat, sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi ja terveydenhuollon palvelujen kokonaistarve- ja kustannukset pienenevät.

Pohteella pyritään kiinnittämään huomiota koko väestön hoidon jatkuvuuteen ja kehittämään ammattilaisten välisiä konsultaatiokäytäntöjä hoidon jatkuvuus huomioiden. Tavoitteena on myös tiivistää kuntoutus-, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluiden sekä terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden yhteistyötä Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hoitosuhteen jatkuvuus varmistetaan nimetyillä vastuuhenkilöillä ja yhteisillä toimintatavoilla. Näitä ovat muun muassa selkeät hoito- tai palveluprosessit, konsultointikäytännöt sovittu, sujuva moniammatillinen yhteistyö ilman päällekkäistä toimintaa tai epäselviä vastuita.

Hoidon jatkuvuutta on edistetty aiemmin kahdella (Tulsote- ja RRP2-) hankkeella. Kehittäminen on käynnissä tällä hetkellä koko Pohteen alueella ja hoidon jatkuvuusmallin käyttöönotossa edetään eri alueilla eri vaiheissa. Omalääkärit on nimetty potilastietojärjestelmään tällä hetkellä Oulussa Kontinkankaan, Tuiran, Oulunsalon ja Kaakkurin alueen asukkaille sekä Nivalan, Pudasjärven, Iin, Muhoksen ja Kempeleen asukkaille. Kaikilla alueilla edistetään myös hoitajan ja asiakkaan välisen hoitosuhteen jatkuvuutta. Moniammatillisen yhteistyön kehittämisen painopiste on nyt käynnissä olevan RRP2-hakkeen ajan ollut Oulun alueella. Kuntoutuksen kanssa tehtävän yhteistyön osalta kehittäminen on laajentunut myös Oulun eteläisen alueelle.

Myönteisen rahoituspäätöksen saanut RRP4-hanke mahdollistaa entistä laajemmin asiakkaiden yhteydensaannin toimintatapojen parantamisen sekä hoidontarpeenarvioinnin tasalaatuistamisen. Hankkeessa jatketaan moniammatillisen yhteistyön kehittämisen laajentamista koko hyvinvointialueelle ja yhteisten toimintamallien luomista. Lisäksi hoidon jatkuvuusmallin tukemiseksi otetaan käyttöön digitaaliset työvälineet sekä kehitetään potilastietojärjestelmää tukemaan entistä paremmin hoidonjatkuvuutta ja ammattilaisten osaamisen kehittämistä. Digitaalisia palveluja kehittämällä pyritään helpottamaan asiakkaan palveluihin ohjautumista, palvelujen saatavuutta sekä tuomaan entistä tiiviimmin digitaaliset ratkaisut osaksi hoitopolkuja.

Sekä käynnissä oleva RRP2- että rahoituspäätöksen saanut RRP4-hanke ovat EU-rahoitteisia hankkeita.