Tiedote

Henkilökohtaisten avustajien palkat on yhdenmukaistettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on yhdenmukaistettu työnantajamallilla työskentelevien henkilökohtaisten avustajien palkat. Henkilökohtainen apu tarkoittaa vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella.

Hyvinvointialueella on erilaisia tapoja järjestää henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen vammaiselle henkilölle. Yleisin tapa on niin sanottu työnantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii työnantajana henkilökohtaiselle avustajalleen ja hyvinvointialue toimii palkan välittäjänä. Lisäksi henkilökohtaista apua on järjestetty ostopalveluna, palvelusetelillä ja omana toimintana.

Pohteella on tarkoituksena lisätä työnantajamallilla järjestettyä henkilökohtaista apua, joka mahdollistaa asiakkaan valinnan mahdollisuuden ja itsemääräämisoikeuden avustajansa suhteen.

Tavoitteena yhdenvertainen palkkaus

Työnantajamalli perustuu työnantajana toimivan avustettavan ja henkilökohtaisen avun työntekijän väliseen työsopimukseen. Hyvinvointialue toimii palkan sijaismaksajana  solmitun työsopimuksen perusteella. Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa on hyvinvointialueen kunnissa ja kuntayhtymissä ollut käytössä hyvin erilaisia tuntipalkkoja. Työnantajamallin palkkauksen yhdenmukaistamisen tavoitteena on ollut, että kaikilla henkilökohtaisilla avustajilla palkka määräytyy samoilla perusteilla.

Hyvinvointialueella on vahvistettu noudatettavaksi työnantajamallilla toimivien avustajien osalta Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton eli Heta-liiton työehtosopimusta, mikäli työnantaja ja työntekijä ovat näin sopineet työsopimuksessaan. Mikäli aiemmin ei ole noudatettu Heta-liiton työehtosopimusta, tulee työsopimuksen ehdot päivittää, jotta muutos astuu voimaan.

Hyvinvointialueelle on avattu Henkilökohtaisen avun keskus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen vammaispalveluihin on perustettu Henkilökohtaisen avun keskus, joka neuvoo henkilökohtaista apua tarvitsevia asiakkaita toimimaan työnantajana. Keskus auttaa avustajan rekrytoinnissa, sekä neuvoo työsuhteeseen liittyvissä asioissa kuten sijaisjärjestelyissä ja työvuorosuunnittelussa.

Hyvinvointialueella henkilökohtaisen avun palkat maksetaan Oima järjestelmän kautta. Jatkossa työnantajilla on mahdollisuus tallentaa toteutuneet tunnit suoraan Oima- järjestelmään. Tähän tullaan järjestämään koulutusta, josta tiedotetaan erikseen.

Henkilökohtaisen avun palkan maksutietojen keräämisessä on ollut haasteita. Mikäli palkanmaksussa on puutteellisten tietojen vuoksi virheitä, Monetrassa on varauduttu  korjaamaan virheet mahdollisimman pian.

Lisätietoja palkka-asioissa arkisin klo 8-16 p. 040 138 1809 tai sähköpostitse avustajapalkat.pohde@monetra.fi

Henkilökohtaisen avun keskus
Ohjaus ja neuvonta
arkisin klo 8-16 p. 08 5584 5100
sähköposti; henkilokohtainenapu@pohde.fi
PL 27, 90029 POHDE

Lue lisää: Tulevaisuuslautakunta 19/22 Pöytäkirja 21.12.2022