Tiedote

Etävastaanottopalvelut ovat osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon palveluvalikoimaa

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on kehitetty etävastaanottopalveluja osaksi suun terveydenhuollon palveluvalikoimaa. Etävastaanotto toteutuu Digitaalisen sote-keskuksen alustalla olevan videovastaanoton kautta ja sitä testataan ensimmäisen kerran Raahen hammashoitolassa ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien maksuttomalla ohjauskäynnillä.

Ensimmäistä lastaan odottavien perheiden ohjauskäynnillä annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä tukea vanhemmille liittyen niin itsehoitoon, kuin tulevan lapsen suun terveyden hoitamiseen ja sen ylläpitämiseen. Vanhemmat ohjataan myös tarvittaessa hammashoitolaan jatkohoitoon. Molemmilla käynneillä, sekä etäpalveluissa että käynnillä hammashoitolassa, toteutetaan suullinen hoidon tarpeen arvio haastatteluun perustuen. Lisäksi kartoitetaan vanhempien suun terveystottumukset.

Etävastaanottoa kehitetään kivijalkapalvelujen rinnalle, ei korvaamaan niitä kokonaan. Asukkaalla on edelleen mahdollisuus valita maksuton ohjauskäynti hammashoitolaan suuhygienistin vastaanotolle. Hammashoidon käynnit, jotka eivät sisällä suun toimenpiteitä, voidaan toteuttaa laadukkaasti ja tietoturvallisesti myös etäyhteyksin.

Etävastaanotto lisää valinnan mahdollisuuksia suun terveydenhuollon palveluihin sekä vapauttaa ammattilaisten resursseja toimenpiteitä vaativille hammashoidon käynneille. Suun terveydenhuollon etävastaanottotoiminnan tavoitteena on tarjota kaikille Pohteen alueen asukkaille yhdenvertaiset palvelut.

Suun terveydenhuollon etävastaanottotoimintaa laajennetaan jatkossa

Tavoitteena on laajentaa jatkossa suun terveydenhuollon etävastaanottotoimintaa myös 1–3-vuotiaiden lasten tarkastuskäynneille, ennaltaehkäiseviin käynteihin ja osaksi oikomishoidon kontrollikäyntejä. Etävastaanotolla asiakkaan tietoja käsitellään luotettavasti asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden.

Palveluvalikoimaa kehittämällä asukkaiden yhdenvertainen pääsy suun terveydenhuollon palveluihin paranee. Toimintaa tullaan laajentamaan koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2025 aikana. Etävastaanotolle voi jatkossa halutessaan tulla vaikka omalta kotisohvalta. Lisätietoa videovälitteisestä etävastaanotosta Pohteen verkkosivuilla.

Vanhempien hyvä suun terveys ja huolellinen itsehoito luovat perustan syntyvän lapsen elinikäiselle suun terveydelle. Pidetään siis yhdessä huolta tärkeimmästä!

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Suun terveydenhuollon etävastaanottopalvelujen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä. Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP – recovery and resilience plan) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Pilarin 4 ja osin pilarin 3 rahoituksesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa toimeenpannaan kaikilla hyvinvointialueilla.