Tiedote

Esko Systems hankkii suun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmät kotimaiselta Mediconsultilta

Julkaistu:

Esko Systems Oy on kilpailuttanut sekä suun terveydenhuollon että sosiaalihuollon tietojärjestelmien hankinnan. Molempien osa-alueiden kilpailutukset voitti kotimainen Mediconsult Oy. Mediconsultista tulee suomalaisen Esko Systemsin kumppani, joka mahdollistaa Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden rakentamisen. Kahden erillisen kilpailutuksen vertailuarvioinneissa painotettiin laatua 60 % ja hintaa 40 %.

”Esko Systems rakentaa hyvinvointialueille yhtenäistä asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta, johon toteutamme itse potilastietojärjestelmän ja hankimme valmisratkaisut suun terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon. Mediconsultin kanssa pääsemme kumppaneina rakentamaan kotimaisin voimin yhtenäisen järjestelmäkokonaisuuden, jossa keskiössä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tarpeet mahdollisimman hyvin kattava käytettävyydeltään erinomainen kokonaisuus”, kertoo Esko Systemsin toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää.

”Näiden hankintojen jälkeen pystymme tarjoamaan Suomen kaikille hyvinvointialueille soveltuvan kokonaisratkaisun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon hallintaan. Esko Systems Oy on voittoa tavoittelematon In-house -toimija ja yhtiön tarjoamia palveluja voi käyttää ilman kilpailutusta tulemalla mukaan omistajaksi yhtiöön. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on jo sitoutunut Esko-yhtiön järjestelmien laajamittaiseen käyttöön. Esko-potilastietojärjestelmä on ollut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käytössä jo useita kymmeniä vuosia. PPSHP on THL:n suorittamassa yliopistosairaaloiden välisessä tuottavuusvertailussa kärkisijalla v. 2016-2020 aikana. Tämän on mahdollistanut toimivat tietojärjestelmät.” toteaa Esko Systemsin hallituksen puheenjohtaja Jarkko Raatikainen.

Saga Suunterveydenhuolto arvioitiin laadultaan parhaaksi

Hankinnan kohteena on suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä. Esko Systemsin tavoitteena oli hankkia suun terveydenhuollon osio, joka integroidaan mahdollisimman kiinteästi Esko-potilastietojärjestelmään ja joka tukee suun terveydenhuollon ammattilaisten työtä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Yksi hankinnan keskeisistä kriteereistä on, että Eskon osioita käytetään mahdollisimman monissa toiminnoissa ja hankittavan järjestelmän osalta käyttöön tulisivat suun terveydenhuollon kirjaamisen ydintoiminnot. Saumaton yhteentoimivuus tuo sote-ammattilaiselle sujuvan käyttökokemuksen.

Suun terveydenhuollon tietojärjestelmän kilpailutuksessa Mediconsultin Saga Suun terveydenhuolto sai parhaimmat laatupisteet käytettävyysarvioinnissa. Tarjousten kokonaisvertailussa Mediconsult oli selkeästi ykkönen sekä laadun että kustannustehokkuuden osalta. Hankinnan kokonaisvertailuhinta on 2 143 100 euroa. Suun terveydenhuollon kilpailutuksesta on valitettu markkinaoikeuteen.

Saga Sosiaalihuollon ratkaisulla paras hinta-laatusuhde

Sosiaalihuollon kilpailutuksessa Mediconsultin Saga Sosiaalihuolto oli ykkönen painotetuissa laadun vertailupisteissä. Hankinnan kohteena oli sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut. Esko Systemsin tavoitteena oli hankkia asiakkaina olevien hyvinvointialueiden sosiaalihuollon palvelujen ja toiminnan kehittämistä tukeva sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä, joka vastaa kansallisia vaatimuksia. Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus parhaan hinta-laatusuhteen perusteella. Hankinnan kokonaisvertailuhinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on 3 565 488,00 euroa.

”Mediconsultilla on vahva halu parantaa sotea ja tuoda hyvinvointia. Haluamme luoda käytettävimmät ratkaisut ammattilaisille. Laadun painottuminen näissä hankintapäätöksissä antaa vahvan tuen toiminnalle ja kertoo, että olemme oikealla polulla. Uskon, että voimme toimenpiteillämme ja ratkaisuillamme edesauttaa suomalaista hyvinvointia”, Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro kertoo.  

“Olemme kehittäneet Sagaa useita vuosia yhteistyössä sosiaalihuollon asiantuntijoidemme sekä asiakkaidemme kanssa. Koko sosiaalihuollon tiimillemme on erittäin tärkeää, että yhteistyössä Eskon kanssa pääsemme tuomaan sosiaalihuollon asiantuntijoiden päivittäiseen työhön asiakastietojärjestelmän, joka helpottaa asiantuntijoiden työskentelyä. Mediconsultin Saga Sosiaalihuollon avulla sosiaalihuollon asiantuntijoilta vapautuu enemmän aikaa hyvinvointialueen asiakkaiden kohtaamiseen ja palveluiden tuottamiseen. Odotamme innolla yhteistyön alkamista Eskon kanssa!” jatkaa Kristiina Moilanen, joka työskentelee sosiaalihuollon palveluiden liiketoimintapäällikkönä Mediconsultilla.

Saga Suun terveydenhuolto ja Saga Sosiaalihuolto ovat osa Mediconsult Saga® -hyvinvointialueratkaisua.

Esko Systems Oy on vuonna 2020 toimintansa aloittanut julkisomisteinen inhouse-yhtiö, joka kehittää Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta hyvinvointialueiden tarpeisiin ketterästi yhdessä omistajiensa kanssa. Esko-kokonaisuus rakennetaan kattamaan erikoissairaanhoidon ohella perusterveydenhuollon- ja potilashallinnon toiminnallisuudet ja yhtiön kautta omistajat saavat kokonaisuuteen sosiaalihuollon tietojärjestelmäratkaisut. Tutustu tarkemmin ratkaisuihimme osoitteessa www.eskosystems.fi

Mediconsult on suomalainen vuonna 1975 perustettu vaativiin terveyden- ja sosiaalihuollon potilas- ja asiakastiedon, toiminnanohjauksen, omahoidon sekä sähköisen asioinnin ratkaisuihin keskittyvä tietojärjestelmätoimittaja. Kehittämämme kotimainen Mediconsult Saga® on hyvinvointialueille suunniteltu asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus, joka yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon saman järjestelmäkokonaisuuden alle. Tutustu tarkemmin ratkaisuihimme osoitteessa www.mediconsult.fi