Tiedote

Ateria- ja puhtauspalvelujen ja pelastustoimen organisointi sekä hankinnat aluehallituksen käsittelyssä

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 3.5.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Organisaatio rakentuu – hallinto kevenee

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen valmistelun tilanteeseen. Rekrytoinnit etenevät. Toimialuejohtajat ovat tehneet hyvinvointialuejohtajalle esityksen palvelualuejohtajien virkoihin valittavista henkilöistä ja valinnat on esitelty aluehallituksen valintaryhmälle.

Seuraavaksi valitaan vastuualuepäälliköt ja valmistelun etenemisen kannalta välttämättömät asiantuntijat konsernipalveluihin, sote-järjestämistoimintoon ja sote-palvelutuotantoon.

Tehtävät täytetään vuoden 2022 ajan arviolta 50 prosentin työajalla riippuen tehtävän tarpeesta, luovuttavan organisaation mahdollisuuksista sekä budjettiraamista. Kokoaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat virat otetaan vastaan 1.1.2023.

Johtotehtäviä on huomattavasti vähemmän kuin vastaavia tehtäviä luovuttavissa organisaatioissa. Myös johtajien palkkojen kokonaissumma pienenee merkittävästi nykyiseen organisaatiorakenteeseen verrattuna, kun luovuttavien organisaatioiden johtajavirat lakkaavat.

Vaikka ylimpiä johtotehtäviä tulee vähemmän, lähiesihenkilöiden määrä ei vähene. Esihenkilöitä tuetaan työssään muun muassa valmennuksin. Johtamisjärjestelmässä pyritään matalaan organisaatioon, jossa henkilöstöresurssit ovat riittävät ja esihenkilöiden työmäärä hallittava.

Ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiöitä valmistellaan

Aluevaltuusto on päättänyt 21.3.2022, että ateria- ja puhtauspalvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa hyvinvointialue voi perustaa yhdessä alueen kuntien kanssa enintään kolme ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiötä, joihin palvelut siirretään mahdollisimman kattavasti. In house -yhtiöt eivät toimi markkinoilla, vaan ne tuottavat palveluita vain omistajilleen ja ovat julkisomisteisia.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat on kutsuttu kuntien ja hyvinvointialueen yhdessä perustettaviin ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiöihin.

Lakeus-Rannikko-yhtiöön on kutsuttu mukaan seuraavat kunnat: Hailuoto, Liminka, Muhos, Tyrnävä, Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki.

Koillismaa-Oulunkaari-yhtiöön on kutsuttu mukaan seuraavat kunnat: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Kuusamo ja Taivalkoski (lisäksi Kajaani ammattiopiston Kuusamon toimipisteen osalta).

Oulun eteläinen -yhtiöön on kutsuttu mukaan seuraavat kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Ylivieska.

Jos kaikki kunnat eivät lähde mukaan perustettaviin yhtiöihin, yhtiöiden rakenteita tarkastellaan uudelleen ja yhtiöitä voidaan perustaa vähemmän kuin kolme.

Ateria- ja puhtauspalveluyhtiöiden valmistelussa huomioidaan lähiruuan hyödyntäminen sekä yhteistyö paikallisten ateria- ja puhtauspalvelujen tuottajien kanssa. Henkilöstö siirtyy kunnista suoraan yhtiöihin ns. vanhoina työntekijöinä.

Pelastustoimeen neljä palvelualuetta

Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen esitteli pelastustoimen valmistelua. Pelastustoimessa halutaan nostaa toiminnan keskiöön perustehtävä, toimia yhteistyössä ja ketterästi. Pelastustoimen organisointi kytkeytyy strategiaan: toimitaan ihmistä varten fokus asiakkaassa ja vaikuttavasti yhdessä kehittäen johtamista ja lähiesihenkilötyötä. Valitaan ja pidetään parhaat osaajat ja suunnataan rohkeasti kohti uutta.

Pelastustoimi jakautuu neljään palvelualueeseen:

 • Tilannekeskus, joka laajenee 1.1.2024 Pohjois-Suomen yhteistyöalueen kattavaksi
 • Pelastustoiminta, joka jakautuu kuuteen vastuualueeseen: Pohjoinen, Oulu, Keskinen, Länsi, Kaakko, Etelä
 • Onnettomuuksien ehkäisy: vastuualueina valvonta ja varautuminen sekä ohjaus ja turvallisuusviestintä
 • Yhteiset palvelut: vastuualueina tekniset palvelut ja TKIO-palvelut

Rekrytoinnit etenevät siten, että seuraavaksi valitaan neljä palvelualuejohtajaa nimikkeellä pelastuspäällikkö. Sen jälkeen valitaan vastuualuepäälliköt ja konsernipalveluihin sijoitetut asiantuntijat.

Hankinnat hyvinvointialueella

Sote-palvelujen järjestämisen valmistelija Anu Vuorinen esitteli hankintapalvelujen toimintamallia hyvinvointialueella. Hankintapalvelut jakaantuvat seuraavasti:

 • Konsernipalveluiden hankintayksikkö vastaa tavara- ja palveluhankinnoista.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistoiminnon hankintayksikkö vastaa hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien sote-palvelujen hankinnoista.
 • Hyvinvointialueen apteekki vastaa lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien aineiden hankinnasta.
 • Tekniset palvelut vastaa rakentamiseen ja peruskorjaamiseen liittyvistä hankinnoista asiantuntijapalveluineen.

Strategia linjaa hankintojen toteuttamista. Strategian mukaan hyvinvointialue esimerkiksi tarjoaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mistä he saavat palvelunsa. Hyvinvointialueen palvelut toteutetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Hankinnat tehdään vastuullisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti alueen yritykset huomioiden.

Aluehallitus päättää hyvinvointialueen hankintaohjeesta sekä laite-, järjestelmä-, investointi- ja palveluhankinnoista, joiden arvo ylittää viisi miljoonaa euroa. Tulevaisuuslautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon strategisten palveluhankintojen periaatteista.

Hankintaohjeen valmistelu etenee seuraavaksi tulevaisuuslautakuntaan 18.5., jonka jälkeen se tuodaan aluehallitukseen infona 8.6. ja päätösasiana 14.6.

Seuraavat kokoukset

 • Ke 11.5.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
 • Ti 17.5.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
 • Ke 8.6.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
 • Ti 14.6.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/