Tiedote

Asukastilaisuus Oulaisten akuuttiosaston suunnitelluista muutoksista 24.5. klo 17

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 17.10.2022 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman. Suunnitelmassa on linjattu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella vuosien 2023-2025 aikana tehtäviä palvelurakenteen muutoksia.

Oulaisten akuuttiosastoa on suunniteltu suljettavaksi Pohteen järjestämissuunnitelmassa.

Pohde järjestää aiheeseen liittyvän avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden keskiviikkona 24.5.2023 klo 17 Oulaskankaan sairaalan Vihriälä-salissa (Oulaistenkatu 5, Oulainen). Pohteen edustajina tilaisuuteen osallistuvat toimialuejohtaja Päivi Laurila, järjestämisjohtaja Kirsi Ylitalo-Katajisto, Oulaisten hoitotyön johtaja Ira Karvonen ja palvelualuejohtaja Elina Heikkinen.

Korvaavia palveluja kehitetään

Oulaisten akuuttiosaston potilaspaikkojen määrä on ollut 10–16 riippuen henkilöstötilanteesta. Perusterveydenhuollon akuuttiosastoilla toteutetaan lääkärin valvontaa vaativaa lyhytaikaista hoitoa. Osastoille voidaan ottaa potilaita esimerkiksi vastaanoton tai päivystyksen kautta tai sairaalasta jatkohoitoon muun muassa leikkauksen jälkeen. Asiakkaan hoitoaika Oulaisten akuuttiosastolla on ollut noin yhdeksän päivää.

Tavoitteena, on, että järjestämissuunnitelman mukaiset, korvaavat palvelut ovat käytössä ennen akuuttiosaston sulkemista. Pohde vahvistaa kotisairaalatoimintaa ja kotiin annettavia palveluita. Niiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä ja tarjota asiakkaalle palvelua tutussa ympäristössä passivoivan osastohoidon sijasta.

Sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteistä valmistellaan toimeenpanosuunnitelmat, jotka viedään aluehallitukselle tiedoksi. Päätökset toimenpiteistä tehdään viranhaltijapäätöksinä. Henkilöstöön vaikuttavista muutoksista käydään myös yhteistoimintamenettelyt henkilöstön kanssa.

Lisätietoja kotisairaalan toiminnasta saa täältä: Kotisairaala Tuo Sairaalatason Hoitoa Omaan Kotiin – YouTube