Tiedote

Asiakkaan on tärkeä itse seurata maksukaton täyttymistä

Julkaistu:

Maksukatto on summa, jonka asiakas korkeintaan maksaa julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuosittain. Tänä vuonna maksukatto on 692 euroa. Kun maksukatto täyttyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Jokaisen tulee itse seurata maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.

Asiakasmaksulain mukaan asiakkaan on seurattava maksukattonsa ylittymistä itse. Pohteen nykyiset tietojärjestelmät eivät mahdollista hyvinvointialuetasoista maksukattotietojen automaattista seurantaa. Pohteen asiakaslaskutuspäällikkö Leena Määttä kertoo, että Pohteella seurataan kuitenkin laskutusjärjestelmäkohtaisesti yksittäisen asiakkaan maksukaton täyttymistä lähes kaikista järjestelmistä. Vain Tyrnävän, Hailuodon ja Kalajoen järjestelmissä ei ole automaattista asiakaskohtaista maksukaton seurantaa.

”Tällä hetkellä Pohteella on parikymmentä erillistä asiakaslaskutusjärjestelmää, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Jos asiakas on käynyt useammassa Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksessa, maksukaton täyttymistä ei pystytä tietojärjestelmistä automaattisesti toteamaan”, Määttä toteaa. Tämä voi tarkoittaa, että asiakas on esimerkiksi asioinut oman terveyskeskuksensa lisäksi toisen kunnan terveyskeskuksessa vuodeosastohoidossa tai erikoissairaanhoidossa OYSissa.

Tällaisissa tapauksissa tarvitaan asiakkaan yhteydenotto, jotta Pohteen tasoinen maksukattotilanne voidaan manuaalisesti tarkistaa. Asia korjaantuu, kun uusi laskutusjärjestelmä saadaan käyttöön.

”Olemme saamassa lähivuosina yhteisen laskutusjärjestelmän, jonka myötä koko Pohteen alueen maksukattoseuranta helpottuu”, Määttä kertoo.

Maksujen seuraaminen ja niistä ilmoittaminen

Kaikissa Pohteen laskuissa näkyy, kerryttääkö kyseinen lasku maksukattoa. Laskulta löytyy aina myös laskuttajan puhelinnumero. Tulee kuitenkin muistaa, että maksukaton kertyminen ei ole sidoksissa ainoastaan omaan hyvinvointialueeseen, vaan sitä kertyy myös muiden hyvinvointialueiden perimistä maksuista. Näistä asiakkaan tulee toimittaa tiedot Pohteen asiakaslaskutusyksikköön osoitteeseen maksukatto@pohde.fi. OYSin osalta on käytössä omat yhteystiedot: sähköpostiosoite oys.maksukatto@pohde.fi ja puhelinnumero 08 315 5779.

Pohteelta lähetetyt asiakaslaskut löytyvät Pohteen tietojärjestelmistä. ”Reskontrasta voidaan tarkistaa, onko laskuja maksettu. Näin ollen laskuja tai tositteita ei tarvitse lähettää Pohteen laskuista”, Leena Määttä muistuttaa.

Maksukaton ylittyessä

Maksukatto lasketaan aina kalenterivuoden alusta alkaen hoitoajan mukaisessa aikajärjestyksessä, ei eräpäivän tai maksupäivän mukaan. Kun maksukatto ylittyy saa asiakas siitä todistuksen, joka on voimassa kalenterivuoden loppuun saakka. Todistuksen myöntää se sote-yksikkö, jossa maksukatto tulee täyteen. Jos asiakkaan maksukatto täyttyy Pohteen järjestämissä palveluissa, todistus pyydetään Pohteen asiakaslaskutusyksiköstä. Todistuksen saamiseksi asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset laskut ja maksukuitit saamistaan palveluista.

Maksukaton ylittyessä ovat sen piiriin kuuluvat maksut pääsääntöisesti maksuttomia vuoden loppuun asti. Poikkeuksena on ainoastaan lyhytaikainen laitoshoito tai laitospalvelu, josta peritään maksukaton täyttymisen jälkeenkin maksu, joka on enintään 22,80 euroa hoitopäivältä vuonna 2023.

Lue lisää, mitkä palvelut kuuluvat ja eivät kuulu maksukattoon sekä tarkempia ohjeita: https://pohde.fi/meilla-asiakkaana/asiakasmaksut-ja-laskut/asiakasmaksukatto/