Tiedote

Aluevaltuuston strategiaseminaari käynnisti valtuutettujen tärkeän työn

Julkaistu:

Vasta valittu aluevaltuusto kokoontui ensimmäiseen strategiaseminaariin torstaina 27.1.2022 kello 13–16. Tilaisuuteen osallistuivat aluevaltuutetut ja varavaltuutettuja sekä muutosjohtaja ja keskeiset vastuuvalmistelijat.

Valtuutettujen pöydällä isoja asioita

Tässä ja jatkoseminaareissa helmikuun aikana aluevaltuutetut perehtyvät hyvinvointialueen valmisteluun, tekevät taustatyötä ja antavat jatkovalmisteluun ohjausta, jotta aluevaltuusto on valmis tekemään merkittäviä päätöksiä heti ensimmäisessä virallisessa kokouksessa 1.3.

Suppean poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Antti Ollikainen avasi seminaarin. Onnittelujen jälkeen hän kävi läpi aluevaltuuston tärkeää tehtävää pohjoispohjalaisten ihmisten palvelujen järjestämisessä.

Muutosjohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tilanteeseen. Luoma korosti puheenvuorossaan muutoksen – niin toiminnallisen kuin hallinnollisen – kokoa. Yhteen liittyvien organisaatioiden määrällä mitaten hyvinvointialueuudistus on Pohjois-Pohjanmaalla maan suurin. On oltava ajoissa liikkeellä, jotta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivat häiriöttömästi 1.1.2023 alkaen.

Pohjois-Pohjanmaa on ääripäiden ”sirpalemaakunta”

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari kävi läpi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilannekuvaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion pohjalta.

Arvioinnissa painottuivat kaksi erityisteemaa: ikääntyneiden palvelujärjestelmän muutostarpeet ja muutoksen keinot sekä perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarve on Pohjois-Pohjanmaalla monien mittareiden mukaan suuri.

Valmistelu etenee Pohjois-Pohjanmaalla hyvin ja ripeästi kansallisesti vertaillen, vaikka kyse on niin sanotusta sirpalemaakunnasta, jossa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuisia organisaatioita on 21.

Strategia luo suuntaviivat palveluille

Järjestämistoiminnon vastuuvalmistelija Kirsti Ylitalo-Katajisto kävi läpi alueellista tilannekuvaa ja hyvinvointialueen strategian laatimisprosessia. Valmistelija Anu Vuorinen jatkoi taloudellisen raamin esittelyllä. Rahoitus määräytyy pääosin tarveperustaisesti. Aluevaltuusto linjaa hyvinvointialuestrategiassa keskeiset periaatteet resurssien kohdentamisesta hyvinvointialueella.

Ilkka Luoma kertoi hyvinvointialueen konsernin rakentumisesta. Pohjana rakenteelle on alueen tilannekuva ja väestön palvelutarve. Rakenteessa korostuu alueellisuus ja palvelujen integraatio eli yhteen kokoaminen.

Aluevaltuutetut kävivät vilkasta keskustelua. Esiin nousi kysymyksiä muun muassa aluevaltuuston työskentelystä, toimielinten kuten alueellisten neuvottelukuntien roolista, organisaatiorakenteista, strategiasta, kouluissa työskentelevien sote-ammattilaisten sijoittumisesta, sopimuspalokunnista, asukasviestinnästä ja osallisuustyöstä sekä hoitajapulasta ja muista henkilöstöasioista.

Hallinnon vastuuvalmistelija Sari Haataja kävi läpi aluevaltuuston jatkotyöskentelyn käytäntöjä ja aikataulua. Työskentely jatkuu seminaarissa 14.–15.2.