Tiedote

Aluevaltuusto koolla – edessä muutosten vuosi

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui 19.2.2024 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla. Valtuuston käsittelyssä oli muun muassa pelastustoiminnan yhteistyösopimus ja asiakasmaksuja.

Kyselytunnilla valtuusto kävi keskustelua muun muassa työttömien terveystarkastusten tilanteesta, hoitotakuusta, omaishoitajien tukemisesta, henkilöstön saatavuudesta sekä asiakas- ja potilasmaksuista. 

Aluevaltuusto kävi keskustelua myös valtuustoaloitteista, joita oli käsittelyssä yhdeksän kappaletta. Vasemmiston ja perussuomalaisten aluevaltuustoryhmien aloite (valtuustoaloite 6) koski Pohteen hallintosäännön päivittämistä. Aloitteesta ja siihen annetusta vastineesta keskusteltiin ja äänestettiin. Vastine hyväksyttiin, mutta siihen jätettiin eriäviä mielipiteitä. 

Tutustu valtuutettujen kysymyksiin ja aloitteisiin kokouksen esityslistalla. 

Talouden haasteet ovat hyvinvointialueilla yhteiset – uudistumisessa ollaan eri vaiheissa  

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi hyvinvointialuetalouden kokonaistilannetta ja vuoden 2023 tilinpäätöksen ennakkotietoja. 

Hyvinvointialueiden tilinpäätösennusteet osoittavat, että talouden tilanne on haastava koko Suomessa. Alueet ovat vielä eri vaiheissa toiminnan ja rakenteiden muutoksessa, ja ensimmäisen toimintavuoden alijäämissä on ennakkotietojen mukaan suurta vaihtelua. Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä vuodelta 2023 on yhteensä 1,4 miljardia.  

− Vastuuministeriöiden viesti hyvinvointialueille on, että nopeaa uudistumista tarvitaan. Ministeriöiden huolena on, että alueiden taloudellinen kehitys on eriytymässä. Osalla alueista uudistumistoimet ovat riittämättömiä. Väestön yhdenvertaisuus voi vaarantua, kertoo Ilkka Luoma. 

Asukasta kohden tarkasteltuna Pohteen tilinpäätösennuste näyttää jäävän hyvinvointialueista alle maan keskitason. Tällä on myönteinen vaikutus takautuvaan rahoituksen oikaisuun vuonna 2025. ​ 

− Noin 78 miljoonan alijäämäennuste vuodelle 2023 on kuitenkin merkittävä. Vuodelle 2024 talousarviossa on alijäämää 60 miljoonaa. Kaikkien alijäämien tulee olla katettuna viimeistään vuoden 2026 lopussa. Tämä edellyttää, että Pohde jatkaa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoa suunnitelmallisesti heti vuoden 2024 alusta lähtien, huomioi hyvinvointialuejohtaja Luoma ja jatkaa: 

− Vuosikymmenten aikana muodostunutta palveluverkkoa on pystyttävä uudistamaan ja ratkaisuja on pystyttävä tekemään, vaikka ne ovat vaikeita niin asukkaille, henkilöstölle kuin päättäjille. 

Pelastustoiminnan yhteistyöstä Pohjois-Suomessa sovitaan yhteistyösopimuksella 

Pelastuslain mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimi ja pelastuslaitos vastaavat Pohjois-Suomen yhteistyöalueen pelastustoiminnan yhteistyön järjestämisestä. Pelastustoiminnan yhteistyöalueen yhteistyötä säätelevät myös laki hyvinvointialueesta sekä laki pelastustoimen järjestämisestä.  

− Pohjois-Suomen yhteistyöalueen lisäksi yhteistyötä tehdään myös muiden pelastuslaitosten ja alueiden kanssa, kuten aikaisemminkin, kertoo pelastusjohtaja Petteri Jokelainen

Aluevaltuusto hyväksyi pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen liitteet hyväksytään pelastusjohtajien toimesta yhteistyöalueella. 

Aluevaltuusto hyväksyi asiakasmaksuja 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisisistä perusteista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja asetuksessa. Hyvinvointialue voi päättää ottaa käyttöön asiakasmaksulaissa säädettyä enimmäismaksua pienemmän asiakasmaksun, antaa palvelun maksutta tai ottaa käyttöön esimerkiksi erilaisia vähennyksiä asiakasmaksua määrittäessä. 

Asiakasmaksuun voi hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä. Asiakasmaksun alentamista koskeva ohje löytyy Pohteen verkkosivuilta

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan seuraavista asiakasmaksuista: 

  • vammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden asiakasmaksut 1.4.2024 alkaen  

  • ryhmäkuntoutuksen asiakasmaksut 1.4.2024 alkaen 

  • perhehuoneen asiakasmaksu 1.4.2024 alkaen. 

Lue lisää perhehuoneen asiakasmaksusta tulevaisuuslautakunnan tiedotteesta: https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/pohteen-tulevaisuuslautakunta-esittaa-synnyttajien-tukihenkiloiden-majoittuminen-perhehuoneessa-maksuton/  

Kotikuntoutuksen asiakasmaksut päätettiin palauttaa valmisteluun. 

Tarkemmat tiedot asiakasmaksuista löydät kokouksen esityslistalta

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja 

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 22.4.2024. 

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.  

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.