Tiedote

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen ensimmäisen pelastustoimen palvelutasopäätöksen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluevaltuusto kokoontui 21.11. puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla.

Aluevaltuusto käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

 • Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiskatsaus
 • Ero aluevaltuutetun ja yhdyspintalautakunnan jäsenen tehtävistä
 • Sopimus Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab hyvinvointiyhtymään
 • Lapin ja Kainuun hyvinvointialueiden poikkeuslupahakemukset synnytystoimintaan
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2023
 • Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
 • Hyvinvointialueelle siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varat, velat ja sitoumukset
 • Hyvinvointialueen pankkitilien limiitit
 • Kuntatodistusohjelmat
 • Suunnitelmapoistojen perusteet
 • Itsenäistymisvara- ja välitystilit
 • Hyvinvointialueelle siirtyvät leasing-sopimukset ja -vastuut
 • Kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista

Kokouksen esityslistaan voi tutustua aluevaltuuston sivulla.

Ajankohtaiskatsaus

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi katsauksessaan läpi ajankohtaista valmistelun tilannetta ja erityisesti henkilöstöasioita.

Hyvinvointialue käy parhaillaan yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstöjärjestöjen kanssa osana talousarvioprosessia. Neuvotteluja käydään, koska talousarvioehdotus sisältää sopeutustoimenpiteitä, joilla on todennäköisesti myös henkilöstövaikutuksia. Henkilöstöön vaikuttavia toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin aluehallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. Aluevaltuuston on määrä päättää talousarviosta 19.12.2022.

”Yhteistoimintaneuvottelut herättävät ymmärrettävästi huolta henkilöstössämme. On kuitenkin hyvä muistaa, että meillä on muuttuvassakin rakenteessa pula sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstöstä. Henkilöstö on aidosti tärkein voimavaramme – ilman henkilöstöä meillä ei ole palvelujakaan. Mikäli mahdollisiin irtisanomisiin, lomauttamisiin tai osa-aikaistamisiin päädyttäisiin vuodenvaihteen jälkeen osana talousarvion toimeenpanoa, ne eivät tule kohdistumaan palvelutuotantoon. Palvelutuotannossa voi kuitenkin tapahtua muutoksia työtehtävissä ja työntekemispaikoissa. Rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä, jotta voimme taata palvelut asiakkaillemme ja luoda työntekijöillemme työolosuhteet, jotka mahdollistavat hyvinvoinnin, työssä onnistumisen ja kehittymisen”, muistuttaa hyvinvointialuejohtaja Luoma.

Pelastustoimen palvelutasopäätös vuodelle 2023

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen ensimmäisen pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samalla Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi.

Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen esitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, joka tehdään nyt vuodelle 2023. Ensisijaista on turvallisen ja hallitun siirtymän varmistaminen. Ensi vuonna laaditaan palvelutasopäätös tuleville vuosille.

Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen keskeinen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen tehtävien järjestäminen alueella. Valtaosan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat esimerkiksi pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvontatoiminta ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle sopimusperusteisia tehtäviä ovat esimerkiksi ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta sekä kuntien varautumisen tukeminen.

Turvallisuuslautakunta on käsitellyt pelastustoimen palvelutasopäätöstä kokouksissaan ja työstänyt asiakirjaa työpajassa yhdessä varajäsenten ja viranhaltijoiden kanssa. Palvelutasopäätös on ollut infoasiana aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksissa.

Palvelutasopäätöksen valmisteluprosessiin on oleellisesti liittynyt lausuntojen pyytäminen. Lausuntojen ja palautteiden perusteella palvelutasopäätösluonnokseen tehtiin muokkauksia muun muassa toimintavalmiuden, kuntien varautumisen tukemisen, valmiussuunnittelun sekä investointien ja kaluston osalta.

Palvelutasopäätös on työkalu pelastustoimen kehittämiseen, mutta sillä on myös informatiivinen tarkoitus. Alueen asukkaat, yritykset, laitokset ja yhteisöt voivat palvelutasopäätöksen avulla tarkastella pelastuslaitoksen tarjoamien palveluiden saatavuutta ja samalla arvioida palveluja täydentävien, omaehtoisten turvallisuusjärjestelyjen tarvetta omassa ympäristössään.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on vastaava asiakirja kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma. Hyvinvointialuestrategia, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma, pelastustoimen palvelutasopäätös sekä hyvinvointialueen talousarvio muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden.

Muut kokousasiat

Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan myös hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita, talous- ja sopimusasioita sekä selvityksiä ja esityksiä hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista. Lisäksi valtuusto kuuli infon tietojärjestelmien yhtenäistämisestä.

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 19.12.2022 kello 9–15.

Aluevaltuuston kevään 2023 kokoukset:

 • Ma 30.1.2023 kello 9–15
 • Ma 20.2.2023 kello 9–15
 • Ma 17.4.2023 kello 9–15
 • Ma 12.6.2023 kello 9–15

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/aluevaltuusto