Tiedote

Aluevaltuusto avasi syyskauden katsauksella alkuvuoden toimintaan ja talouteen

Julkaistu:

Aluevaltuusto käsitteli Pohteen osavuosikatsauksen 1–6/2023. Vuoden 2023 ennuste on talousarvion mukainen. Henkilöstön saatavuus ja kasvavat ostopalvelukustannukset haastavat. Talousarviossa pysyminen edellyttää toiminnallista ja rakenteellista uudistumista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 4.9.2023 puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla.

Tammi-kesäkuun 2023 osavuosikatsaus kertoo toimenpiteiden etenemisestä

Pohteen osavuosikatsauksessa 1–6/2023 raportoidaan sekä talousarvion 2023 että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteutumisesta. Aluevaltuuston hyväksymä järjestämissuunnitelma toimii myös tuottavuus- ja talouden tasapainottamisohjelmana, joka on valtiovarainministeriön myöntämän lisälainanottovaltuuden ehto.

Alkuvuoden keskeisenä tavoitteena on ollut hyvinvointialueen hallittu ja turvallinen käynnistäminen niin palvelujen kuin muun muassa palkanmaksun, tietojärjestelmien, kriteereiden harmonisoinnin ja laskutusten osalta. Tavoitteessa on pääosin onnistuttu, ja toiminta on vakiintunut erityisesti alkuvuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kehitystyö jatkuu. Pohteen erityispiirre on toiminnan käynnistyessä ollut lukuisten sote-organisaatioiden yhteensovittaminen sekä kahden pelastuslaitoksen yhdistyminen.

Palvelurakenteita sekä johtamis- ja toimintamalleja on uudistettu hyvinvointialuestrategian, sote-järjestämissuunnitelman, pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja talousarvion mukaisesti. Muutokset ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Digitaalinen sote-keskus on aloittanut toimintansa ja laajenee asteittain koko alueelle. Kotiin vietäviin palveluihin on tehty satsauksia ja vastaavasti muun muassa sairaala- ja akuuttihoidon, tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon paikkamääriä on suunnitellusti vähennetty.

Vuoden 2023 talousarvio toteutuu osavuosikatsauksen perusteella – alijäämäennuste pysyy 60 miljoonassa eurossa

Pohteen vuoden 2023 talousarvion toimintakate on 1 692,4 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus, muut rahoituserät ja poistot huomioiden talousarvio on 55,9 miljoonaa alijäämäinen. Toimintakatteen toteuma tammi-kesäkuun seurannassa on 863,7 miljoonaa eli 51 % talousarvion toimintakatteesta. Käyttösuunnitelman mukainen tilanne ylittyy noin 9 % eli 7,4 miljoonaa.

Alkuvuoden 2023 toteuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa on ylityspaineita. Ennusteessa huomioidaan muun muassa ostopalvelujen kohonneet kustannukset. Alkuvuoden tulojen toteumassa ja valtion rahoituksessa on epävarmuutta. Kokonaisuudessaan ennuste on edelleen talousarvion mukainen.

Tammi-kesäkuun toteutumaan perustuva talouden ennuste sisältää riskejä, joista suurimpina näyttäytyvät henkilöstön heikentynyt saatavuus, kohonneet ostopalvelukustannukset sekä sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpano suunnitellussa aikataulussa. Kansallisen rahoituksen taso ja hallitusohjelman vaikutukset Pohteen toimintaan ja talouteen tarkentuvat.

Tasapainoisen talouden sekä henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi toiminnallinen ja rakenteellinen uudistuminen on välttämätöntä. Hyvinvointialueella on myös investointitarpeita, joita ei voida rahoittaa käyttötaloudesta tai muulla tulorahoituksella. Pohde hakee valtiovarainministeriöltä lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Lainanottovaltuuden ehtona on tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma eli sote-järjestämissuunnitelma, joka ohjaa osaltaan uudistamistyötä.

Muut kokousasiat

Aluevaltuusto käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

 • Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteet 2023–2025
 • Arviointisuunnitelma 2023
 • Valtuustoaloitteet
 • Muutoksia toimielinten jäsenyyksissä:
  • Tarkastuslautakuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Helena Kinnusen tilalle Ira Toppinen.
  • Tulevaisuuslautakuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Olga Oinas-Panuman tilalle Anni-Inkeri Törmänen.
  • Turvallisuuslautakuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Susanna Kisnerin tilalle Eeva-Maria Parkkinen.
  • Aluehallitukseen valittiin Esa Aallon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Susa Vikeväkorvan tilalle Mika Flöjt.

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran strategiaseminaariin 21.–22.9.2023.

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.