Tiedote

Aluevaltuusto aloitti syyskautensa sote-järjestämissuunnitelman merkeissä

Julkaistu:

Asialistalla myös laboratoriopalvelut, asiakas- ja potilastietojärjestelmä, kiinteistöasiat ja OYS 2030 -ohjelma.

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto kokoontui syyskauden ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseensa puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla. Aamupäivän kokouksen jälkeen aluevaltuusto jatkoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman käsittelyä iltapäivän seminaarissa.

NordLab tuottaa hyvinvointialueen laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelujen järjestämistä varten perustetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen hyvinvointiyhtymä, jonka perussopimus tulee voimaan 1.10.2022. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointiyhtymään 1.1.2023.

Sopimusta on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden kesken. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin johtokunta ja johtavat viranhaltijat valtuutetaan käynnistämään hyvinvointiyhtymän perustamisen toimenpiteet.

Hyvinvointialueelle siirtyy omaisuutta, sopimuksia ja kiinteistöjä

Kunnat ja kuntayhtymät ovat antaneet hyvinvointialueelle selvitykset sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi hyvinvointialueelle on annettu arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Luovuttavia organisaatioita on yhteensä 35, siirtyvää omaisuutta merkittävästi ja sopimuksia noin 6000.

Aluevaltuusto päätti aloittaa kuntien ja kuntayhtymien selvitysten ja esitysten käsittelyn hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, vastuista ja toimitiloista ja jatkaa käsittelyä tulevissa kokouksissaan.

Teknisten palvelujen johtaja Olli-Pekka Huotari antoi tilannekatsauksen hyvinvointialueen kiinteistöasioista. Hyvinvointialueen hallintaan siirtyy useita satoja kiinteistöjä. Siirtyvistä vuokrasopimuksista on käyty neuvotteluja kuntien, kuntayhtymien sekä pelastustoimen kanssa ja neuvotteluja jatketaan.

OYS 2030 on uudistamisohjelma

Ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio esitteli OYS 2030 -uudistamisohjelmaa, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tavoitteena on, että työn tuottavuus paranee, kun tilat tukevat toimintaa nykyistä paremmin ja ammattilaiset saavat keskittyä ydintehtäviinsä. Toisiaan tukevat toiminnot ovat lähellä toisiaan, jotta hoito on mahdollisimman sujuvaa ja ammattilaiset voivat toimia tiiminä potilaan parhaaksi. Hoito ylettyy myös nykyistä useammin kotiin asti erilaisten digitaalisten palvelujen avulla. Tiloja voidaan muuttaa tarpeiden mukaan.

Uusi sairaala rakennetaan allianssimallilla ja vaiheittain. A-rakennuksen työt etenevät edellä alkuperäistä sopimusaikataulua ja alle tavoitebudjetin. B- ja F-rakennusten työt etenevät tavoitteiden mukaisesti. Sädehoitoyksikkö on valmistunut. C-rakennusta ei ole vielä aloitettu.

Esko uudistuu sujuvamman hoidon mahdollistamiseksi

Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja ja Esko Systems Oy:n toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää antoivat katsauksen Eskon tilanteesta ja suunnitelmista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäksi valittu Esko on Oulun yliopistollisessa sairaassa kehitetty potilastietojärjestelmä. Potilastietojärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1996, ja yritysmuotoisena julkisomisteisena palveluyhtiönä Esko Systems Oy on toiminut vuodesta 2020 alkaen.

Esko on useista toisiinsa liitetyistä osioista koostuva modulaarinen ja skaalautuva järjestelmä. Kehittämistyötä tehdään yhdessä käyttäjien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään toimintavarmuuteen ja helppokäyttöisyyteen ja tätä kautta potilasturvallisuuden parantamiseen. Parhaillaan Eskoa kehitetään palvelemaan myös perusterveydenhuoltoa, ja sen osaksi liitetään kilpailutetut suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä.

Sote-järjestämissuunnitelman valmistelu etenee

Tulevaisuuslautakunta on työstänyt aluevaltuuston Kalajoen seminaarin pohjalta aluehallitukselle vietävän esityksen sote-järjestämissuunnitelmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli luonnosta, ja aluevaltuusto kävi asiasta keskustelua.

Tulevaisuuslautakunta täydensi luonnosta muun muassa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta. Suunnitelmaan kirjattiin esimerkiksi perhehoidon vahvistaminen, kotipalvelun lisääminen sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarjoaminen koti- ja arkiympäristössä, sote-keskuksissa ja digipalveluina.

Strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen kävi läpi talouden reunaehtoja ja lainanottoneuvottelujen tilannetta. Järjestämissuunnitelmalla on keskeinen merkitys talouden tasapainottamisessa.

Johtajaylilääkäri Terhi Nevala ja OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialuejohtaja Päivi Laurila esittelivät päivystyksen järjestämistä hyvinvointialueella. Tällä hetkellä ympärivuorokautista päivystystä järjestetään Pohjois-Pohjanmaalla OYSin yhteispäivystyksessä, Oulaskankaalla, Raahessa ja Kuusamossa.

Seuraavat kokoukset ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu syksyllä seuraavasti:

  • Ma 17.10.2022 kello 9 – 15
  • Ma 21.11.2022 kelo 9 – 15
  • Ma 19.12.2022 kello 9 – 15

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/aluevaltuusto