Tiedote

Aluehallitus tutustui työpajan tuloksiin järjestämissuunnitelman toimenpiteiksi

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluehallitus kokoontui 31.1.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Viransijainen hyvinvointialuejohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto esitteli aluehallitukselle sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman toimeenpanon etenemistä. Järjestämissuunnitelman toimenpiteitä on valmistelu työpajatyöskentelyssä 27.1.2023.

Työpajan tuloksissa otettiin kantaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksiin. Työpajoissa työstettiin myös alueellisia toimeenpanosuunnitelmia toimialueittain. Toimialuejohtajat esittelivät työn tuloksia aluehallitukselle omien toimialueidensa osalta. 

Aluehallitus kiitti työpajatyöskentelyyn osallistuneita hyvistä esityksistä ja keskusteli vilkkaasti työpajojen tuloksista. Aluehallitus antoi viranhaltijoille myös evästyksiä jatkotyöskentelyn tueksi.

Järjestämissuunnitelman toimenpiteitä tullaan käsittelemään aluehallituksen kokouksissa kevään aikana lähes viikoittain. Pohteen aluehallitus voisi päättää tarpeenmukaisista sote-keskuksista 25.4.2023.

Muut kokousasiat

Pohteen aluehallitus sai toimialuejohtajilta selvitykset toimialueiden suunnitelmista tiimivastaaviksi, jotka toimivat useissa yksiköissä lähimpinä arjesta vastaavina esihenkilöinä.

Pohteen aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasäännön ja hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön.

Aluehallitus hyväksyi joulukuussa 2022 hyväksytyn palveluhinnaston täydentämisen ja päivittämisen ensihoidon sekä Siikalatvan, Kärsämäen ja Lumijoen palvelujen osalta.

Aluehallitukselle esiteltiin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoretta julkaisua Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella – alueellinen asiantuntija-arvio 2022. Lisäksi toimialuejohtajat vastasivat aluehallituksen toimintaan liittyviin kysymyksiin.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 7.2.2023. Kevään kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.