Tiedote

Aluehallitus perusti tehtäviä ja linjasi jatkovalmistelua

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui täysilukuisena 12.4.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus perusti virkoja ja toimia konsernipalveluihin ja sote-järjestämistoimintoon, evästi sote-palvelutuotannon jatkovalmistelua vastuualuetason osalta, kuuli tietojärjestelmien kehittämissuunnitelmista sekä päätti esittää NordLabia hyvinvointialueen laboratoriopalvelujen tuottajaksi.

Sote-palvelut tuotetaan viidellä toimialueella

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon organisointi tarkentuu. Johtamisjärjestelmän periaatteina on, että hallinto on kevyt, johtamista sovitetaan yhteen ja lähiesihenkilöitä tuetaan. Sote-palvelut tuotetaan viidellä toimialueella:

 • terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
 • perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria
 • ikäihmisten palvelut
 • vammaispalvelut
 • OYS-sairaala- ja ensihoidon palvelut

Johtamisjärjestelmässä Koillismaa, Lakeus ja Oulunkaari tekevät yhteistyötä, samoin kuin Oulun eteläinen ja Rannikko. Oulu muodostaa oman alueensa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria -toimialueelle seurantaryhmä

Yksi viidestä hyvinvointialueen toimialueista on perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria. Toimialueen tavoitteena on palveluiden monialaisuuden, yhteentoimivuuden, laadun ja saatavuuden parantaminen. Painotusta siirretään raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Palvelut sovitetaan yhteen asiakkaalle sujuvaksi palvelupoluksi ja ammattilaisille yhteisiksi toimintamalleiksi.

Uudella tavalla toimintoja yhteen kokoavan toimialueen työn tueksi perustettiin seurantaryhmä. Aluehallitus päätti seurantaryhmän kokoonpanosta, toimintamallista, aikataulusta ja seurattavista mittareista.

NordLabia esitetään hyvinvointialueen laboratoriopalveluiden tuottajaksi

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimitusjohtaja Anne Piikivi esitteli laboratoriopalvelujen järjestämistä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueella.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen laboratoriopalveluiden tuottajana toimii NordLab. Ensisijaisena organisoitumismuotona on hyvinvointiyhtymä. Pohjois-Suomen yhteistyöalueella jatketaan yhteistyötä ja NordLab jatkaa hyvinvointialueiden yhteisenä laboratoriopalveluiden tuottajana. Asia menee samansisältöisenä myös Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueiden valtuustojen käsittelyyn.

Sujuvammat palvelut yhtenäisillä tietojärjestelmillä

Esko Systems Oy:n toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää esitteli asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehitystyötä. Esko on alun perin Oulun yliopistollisessa sairaassa kehitetty potilastietojärjestelmä. Yritysmuotoisena vuodesta 2020 alkaen toiminut Esko Systems Oy on julkisomisteinen palveluyhtiö ja ohjelmistotalo. Parhaillaan Eskoa kehitetään palvelemaan myös perusterveydenhuoltoa, ja sen osaksi liitetään kilpailutettava sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä.

UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala kertoi in house -periaatteella toimivasta tietojärjestelmien kehitysyhtiöstä. UNA tarjoaa ratkaisuja, jotka kokoavat eri sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tuottamat tiedot ja varmistavat, että tieto kulkee tehokkaasti ammattilaisten välillä. Hyvinvointialueella UNA tukee asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämistä.

Pelastusjohtajan valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen

Pelastusjohtajan tehtävä oli julkisessa haussa 7.–23.3.2022. Esittelijänä toimialuetason virkavalinnoissa toimii hyvinvointialuejohtaja ja päättäjänä aluehallitus. Valintaa valmistelevassa ryhmässä oli hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman ja aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Töllin lisäksi aluehallituksen jäsenet Anneli Näppä, Matti Honkala, Pirjo Sirviö, Anu Mattila, Susa Vikeväkorva ja Olli Kohonen.

Pelastusjohtajan virkaan oli yhdeksän hakijaa, joista kuusi haastateltiin heille annetun ennakkotehtävän lisäksi. Soveltuvuusarvioon kutsuttiin kolme.

Hakijoista kaksi, diplomi-insinööri, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Petteri Helisten ja insinööri, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Petteri Jokelainen, kutsutaan vielä aluehallituksen haastatteluun 21.4., ja valintapäätös tehdään sen jälkeen.

Konsernipalveluihin ja järjestämistoimintoon perustetaan tehtäviä

Konsernipalveluihin perustetaan tässä vaiheessa yhteensä 126 virkaa ja toimea, sote-järjestämistoimintoihin yhteensä 10 virkaa ja 15 toimea. Nyt perustetaan vastuualuepäälliköiden ja tänä vuonna toimeenpanossa tarvittavien asiantuntijoiden tehtävät. Myöhemmässä vaiheessa perustetaan muut mahdollisesti tarvittavat konsernipalveluiden ja sote-järjestämistoimintojen virat ja toimet.

Perustettavat tehtävät laitetaan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn tai hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti julkiseen hakuun. Tehtävät täytetään vuoden 2022 ajan arviolta 50 prosentin työajalla ja täysiaikaisesti 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialuejohtajan sijaiset nimettiin

Aluehallitus nimesi hyvinvointialuejohtajan sijaiset seuraavassa järjestyksessä:

1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

2. konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen

3. yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen

4. OYS-sairaala- ja ensihoidon palvelujen toimialuejohtaja Päivi Laurila

Seuraavat kokoukset

 • Ke 13.4.2022 klo 9–12 aluehallituksen strategiaseminaari
 • Ti 19.4.2022 klo 12–15.30 yhteiskokous Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kanssa
 • To 21.4.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
 • Ke 11.5.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
 • Ti 17.5.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
 • Ke 8.6.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
 • Ti 14.6.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/