Tiedote

Aluehallitus päätti kansainvälisen rekrytoinnin aloittamisesta

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 23.1.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Pohteen ensimmäisen vuoden tilinpäätöksen ennakkotiedot lähetetään Valtiokonttorille torstaina 25.1.2024. Viime vuoden alijäämäksi on Pohteella ennakoitu muutetussa talousarviossa 80 miljoonaa euroa. Valtiokonttorille toimitettavien alustavien tilinpäätöstietojen mukaan alijäämäksi arvioidaan noin 84 miljoonaa euroa. Tiedoissa on kuitenkin vielä epävarmuutta, ja luvut tulevat päivittymään maaliskuun loppuun mennessä, jolloin aluehallitus käsittelee lopullista tilinpäätöstä. Alustava ennuste tarkentuu vielä muun muassa vuodelle 2023 kuuluvien ostolaskujen ja tuottojen oikaisun sekä lopullisten henkilöstökulujen osalta.

− Kansallisessa mittakaavassa tulosta voi pitää kohtuullisena. Asukasta kohti laskettu alijäämä on Pohteella kansallista keskiarvoa pienempi. Taloustilanne on haastava kaikilla hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueiden yhteen laskettu alijäämä on tämän hetken tietojen mukaan noin 1,3 miljardia euroa, kertoo hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Kansainvälisestä rekrytoinnista apua pulaan hoitohenkilöstöstä

Hoitohenkilökunnan saatavuus on heikentynyt Suomessa viimeisten vuosien aikana. Hyvinvointialueilla tarvitaan muun muassa sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia.

Pohjoisella yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet, on julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan selvityksen mukaan yli 2 250 sairaanhoitajan ja 525 lähihoitajan vaje.

Pohteen ennakkoarvio vuosittaisesta tarpeesta ja kyvystä vastaanottaa työntekijöitä kansainvälisen rekrytoinnin kautta on ensimmäisessä vaiheessa noin 50 henkilöä. Määrä voi muuttua jatkossa tarpeiden mukaan.

– Kansainvälinen rekrytointi on yksi mutta ei ainoa keino helpottaa osaajapulaa. Sillä pyritään myös varautumaan tulevaisuuteen, jossa väestö vanhenee ja henkilöstömäärä vähenee, sanoo Pohteen johtajaylihoitaja Merja Meriläinen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue käynnistää kansainvälisen rekrytoinnin osana pohjoisen yhteistoiminta-alueen kilpailutusta. Kilpailutus voidaan avata yrityksille, kun kaikki pohjoisen yhteistyöalueen aluehallitukset ovat hyväksyneet yhteisen kansainvälisen kilpailutuksen.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus

Hyväksyttiin päätösesitys lisäyksellä: Aluehallitus merkitsee tiedoksi, että sopimuksen liitteet hyväksytään pelastusjohtajien toimesta YTA-alueella.

  • Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2024

Hyväksyttiin.

  • Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistuspohja

Hyväksyttiin.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 30.1.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.