Tiedote

Aluehallitus päätti ateria- ja puhtauspalveluyhtiöistä ja linjasi henkilöstöasioita

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 11.5.2022 varapuheenjohtaja Paavo Kohon johdolla.

Valmistelu etenee aikataulussa

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma antoi ajankohtaiskatsauksen hyvinvointialueen valmistelusta. Organisaation rakentumista, hallintoa ja rahoitusta on käsitelty eri foorumeilla.

Hyvinvointialueen aloittaessa vuonna 2023 valtiolta saatava rahoitus ei riitä kattamaan toiminnan kustannuksia nykytasolla. Haasteita tuovat nouseva kustannustaso ja palvelutarpeen kasvu, lainsäädännön uudet velvoitteet, muutoskustannukset ja rakennusinvestoinnit sekä hoito- ja palveluvelat. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitusta pienentää yliopistosairaalalisän jääminen pois valtionrahoituksen kriteereistä.

Hyvinvointialueen järjestämistehtävään sisältyy muun muassa vastuu asukkaiden oikeuksien toteutumisesta, palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä.

Hyvinvointialueella tulee olla riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata palveluiden järjestämisestä. Professioiden eli sosiaalityön, hoitotyön ja -tieteen ja lääketieteen sekä yliopistosairaalan johtamisen tehtäväalat tuovat oman kyvykkyyden järjestämistehtävään.

Tehtäväalojen organisoitumisesta kuultiin tilannekatsaukset. Johtajaylilääkäri Terhi Nevala, johtajaylihoitaja Merja Meriläinen, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto ja yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen, jotka vastaavat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa monialaisesta asiantuntemuksesta, esittelivät tehtäväalojen valmistelua. Tehtäväalat tukevat laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä.

Henkilöstöasioiden valmistelussa ennakoidaan tulevaa

Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen esitteli henkilöstöasioiden valmistelua. Henkilöstöjaostossa on käsitelty ennakollista liikkeenluovutusta ja työnteon paikan määrittelyä. Nämä koskevat osaa hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä.

Ennakollinen liikkeenluovutussopimus voidaan tehdä niiden viranhaltijoiden kanssa, jotka on valittu hyvinvointialueen palvelukseen sisäisessä ilmoittautumisessa. Sopimuksella turvataan tänä vuonna hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle samat oikeudet kuin niille, jotka siirtyvät liikkeenluovutuksella 1.1.2023.

Lisäksi kuultiin projektipäällikkö Oili Ojalan katsaus työterveyshuollon järjestämisestä hyvinvointialueen omalle henkilöstölle. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. Hyvinvointialueen tulee huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä omalle henkilöstölleen. Ensivaiheessa on ratkaistava työterveyshuollon järjestämisen tapa ja laajuus. Nykyiset sopimukset käydään läpi ja turvataan siirtymävaiheen palvelut.

Ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiöistä päätöksiä pian

Aluevaltuusto on päättänyt 21.3.2022, että ateria- ja puhtauspalvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa hyvinvointialue voi perustaa yhdessä alueen kuntien kanssa enintään kolme ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiötä, joihin palvelut siirretään mahdollisimman kattavasti. In house -yhtiöt eivät toimi markkinoilla, vaan ne tuottavat palveluita vain omistajilleen ja ovat julkisomisteisia.

Ateria- ja puhtauspalveluyhtiöiden valmistelussa huomioidaan lähiruuan hyödyntäminen sekä yhteistyö paikallisten ateria- ja puhtauspalvelujen tuottajien kanssa. Henkilöstö siirtyy kunnista ja sote-organisaatioista suoraan yhtiöihin niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Pohjois-Pohjanmaan kunnat halutaan mukaan kuntien ja hyvinvointialueen yhdessä perustettaviin ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiöihin. Yhtiöiden valmisteluun on ilmaissut myönteisen kannan 27 kuntaa. Päätöksiä yhtiöiden osakkaaksi lähtemisestä odotetaan kunnilta toukokuun 2022 loppuun mennessä. Tiedot tarvitaan, koska ennen palveluiden tuottamisvastuun siirtymistä yhtiöillä on huomattava määrä operatiivista valmistelutyötä.

Valmistelussa on tällä hetkellä kolme yhtiötä. Jos kaikki kunnat eivät lähde mukaan perustettaviin yhtiöihin, yhtiöiden rakenteita tarkastellaan uudelleen ja yhtiöitä voidaan perustaa vähemmän kuin kolme.

Hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää osakeyhtiön perustamisesta. Aluehallitus päätti kokouksessaan, että hyvinvointialue sitoutuu alueellisten ateria- ja puhtauspalveluja tuottavien in house -yhtiöiden perustamiseen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kuntien, kaupunkien ja muiden yhtiön osakkaiksi sitoutuvien organisaatioiden kanssa.

Konsernipalvelujen johtaja ja ateria- ja puhtauspalvelujohtaja käyvät tarkentavia neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kaupunkien sekä muiden yhtiön osakkaiksi sitoutuvien organisaatioiden kanssa ja sopivat tarvittavista yksityiskohdista. Hyvinvointialuejohtaja valtuutettiin hyväksymään tarvittavat sopimukset.

Pelastustoimeen vastuualuepäälliköt

Pelastustoimi jakautuu neljään palvelualueeseen, joille on jokaiselle valittu palvelualuejohtajat nimikkeellä pelastuspäällikkö. Palvelualueen jakautuvat edelleen vastuualueisiin, joille perustetaan nyt vastuualuepäälliköiden virat. Virkojen kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan, ja virat laitetaan haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn.

  • pelastustoiminnan palvelualueen vastuualuepäälliköt: kuusi palopäällikköä (Oulu, Pohjoinen, Keskinen, Länsi, Etelä, Kaakko)
  • onnettomuuksien ehkäisyn palvelualueen vastuualuepäälliköt: kaksi paloinsinööriä (valvonta ja varautuminen sekä ohjaus ja turvallisuusviestintä)
  • yhteisten palveluiden palvelualueen vastuualuepäälliköt: tekninen päällikkö ja kehittämispäällikkö

Seuraavat kokoukset

  • Ti 17.5.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
  • Ke 8.6.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous
  • Ti 14.6.2022 klo 9–16 aluehallituksen kokous

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/