Tiedote

Aluehallitus päätti aloittaa talousarvion valmisteluun liittyvät yhteistoimintaneuvottelut

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 21.11.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan ja käydään kolmessa vaiheessa.

Yhteistoimintaneuvottelut käydään kolmessa vaiheessa

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistoimintaneuvottelut käydään, koska vuoden 2024 talousarvioon sisältyy todennäköisiä henkilöstövaikutuksia. Neuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (4 §:n 2 momentti). Neuvotteluesitys talousarvioon 2024 liittyvästä yhteistoimintamenettelystä annettiin 22.11.2023. Neuvotteluaika on vähintään kaksi viikkoa.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvät yhteistoimintamenettelyt alkavat sen jälkeen, kun ohjelman toimeenpanosuunnitelmat ovat valmistuneet. Toimeenpanosuunnitelmien valmistumisessa kestää useampi viikko. Nämä neuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (4 §:n 1 momentti 1-2 ja 4 kohdat). Neuvotteluesitys henkilöstöjärjestöille annetaan myöhemmin. Neuvotteluaika on vähintään kuusi viikkoa.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan sisältyvään johtamisjärjestelmän tarkasteluun liittyvä yhteistoimintamenettely käynnistetään erikseen alkuvuoden 2024 aikana. 

OSUVA ohjaa osallistumista ja yhteistyötä

Aluehallitus hyväksyi yhdyspintalautakunnan esityksen Pohteen osallisuus-, vuorovaikutus- ja yhteistyöohjelmaksi vuosille 2024–2025.

OSUVA:ksi nimetty ohjelma pohjautuu lakiin hyvinvointialueesta: alueen asukkailla ja palvelun käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

OSUVA-ohjelman valmistelu käynnistyi jo strategiakierroksen aikana keväällä 2022. OSUVA:ssa kuvataan alueen asukkaiden ja asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kokonaisuus sekä osallisuustyön periaatteet, nykytila, tavoitetila ja toimenpiteet osallisuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Lisäksi ohjelmassa määritellään yhteistyörakenteet ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä toimenpiteet yhteistyön edistämiseksi. OSUVA täydentää Pohteen strategiaa ja ohjaa osallisuus- ja yhdyspintatyötä Pohteella. Se on tarkoitettu asukkaille, päättäjille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.

Valmistelua on koordinoinut osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo Riitta Tervonen, ja ohjelman tekemiseen on osallistunut iso joukko asukkaita, Pohteen asiantuntijoita ja verkostoja.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Uuden varajäsenen nimeäminen turvallisuuslautakuntaan
  • Oikaisuvaatimus toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 6.9.2023 koskien Akuuttiosasto Taivalkoski -vastuuyksikön lakkauttamista
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja PPE-Köökki Oy:n ja PPP-Köökki Oy:n väliset ateria- ja puhtauspalvelusopimukset
  • PPE-Köökin osakassopimusmuutos
  • Ylivieskan terveyskeskuksen vuokrasopimusmuutokset
  • Esiselvitys mahdollisista yhteisistä tilajärjestelyistä Kontinkankaalla

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 28.11.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.