Tiedote

Aluehallitus lähettää talousarvioesityksen aluevaltuustoon

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 12.12.2023 vuoden viimeiseen kokoukseensa puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli ensi vuoden talousarviota, josta aluevaltuusto päättää 18.12.2023.

Talousarvioesitys etenee aluevaltuustoon

Aluevaltuusto on hyväksynyt 20.11.2023 Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman. Ohjelma sisältää ensi vuodelle noin 90 miljoonaa euroa sopeutustoimia. Nämä on viety talousarvioesitykseen. Sopeutustoimien jälkeen talousarvioesitys vuodelle 2024 on noin 60 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lainsäädännön mukaan hyvinvointialueen alijäämien tulee olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hyvinvointialueen toimintatuotot koostuvat myynti- ja maksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä vuokra- ja muista toimintatuotoista. Ne ovat ensi vuonna arviolta noin 331 miljoonaa euroa. Suurin osa, 85 prosenttia, tulorahoituksesta muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta. Toimintakulut vuonna 2024 ovat noin 2,1 miljardia euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet.

Osana talousarviota aluevaltuusto vahvistaa investointisuunnitelman, joka koskee neljää seuraavaa suunnitelmavuotta. Investointisuunnitelma perustuu kaudelle esitettyjen uusien, hyvinvointialueen strategiaa edistävien investointien ja jo meneillään olevien investointien rahoitustarpeisiin. Investointisuunnitelman tulee vastata ministeriöiden hyväksymää investointisuunnitelmaa sekä valtioneuvoston myöntämää lainanottovaltuutta.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman. Aluevaltuusto päättää asiasta 18.12.2023.

Talousarvioon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käyty

Talousarviovalmisteluun liittyen Pohteella on käyty yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa 28.11.–11.12.2023.

Neuvottelut käytiin, koska vuoden 2024 talousarvioon sisältyy todennäköisiä henkilöstövaikutuksia. Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Neuvottelut käytiin ennen kuin Pohteen aluehallitus teki aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Aluevaltuuston hyväksymän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteillä voi olla vaikutusta henkilöstöön. Toimenpiteet voivat toteutuessaan vähentää joitakin työtehtäviä tai muuttaa olennaisesti palvelussuhteiden ehtoja. Muutoksiin liittyy irtisanomisperuste eli neuvottelut voivat johtaa palvelussuhteen päättymiseen, jos työntekijä ei hyväksy muutoksia.

Muutokset koskevat noin 7 400 Pohteen työntekijää. Tarkempia toimenpidesuunnitelmia laaditaan parhaillaan, ja henkilömäärä tarkentuu työn edetessä. Kun toimeenpanosuunnitelmat valmistuvat, henkilöstön kanssa aloitetaan uudet yhteistoimintaneuvottelut, jotka perustuvat yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annettuun lakiin (4 § ja 1 momentti 4 kohta).

Muutoksista ei todennäköisesti aiheudu tarvetta irtisanomalla tapahtuviin henkilöstövähennyksiin. Työntekijöiden tehtäväalueisiin, tehtävien sisältöön ja työntekemispaikkoihin voi tulla muutoksia. Täyttämättä olevia tehtäviä voi poistua.

Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen muistuttaa, että yhteistoimintamenettely ei välttämättä aiheuta irtisanomisia, vaan yhteistoimintaneuvottelut on lain mukaan käytävä, jos työn organisointiin tai työsuhteen ehtoihin tulee henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia.

– Yhteistoimintamenettely pyritään hoitamaan niin, että se vaikuttaa työntekoon niin vähän kuin mahdollista, Jääskeläinen sanoo.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja päätti niistä esityksen mukaisesti:

 • Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten asumisen maksujen määräytymisen periaatteet ja asumispalveluiden asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja lakisääteiset terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen
 • Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmaksut
 • Hyvinvointialueen palveluista perittävät hinnat vuonna 2024
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen avaava tase
 • Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen
 • Hallintosäännön päivittäminen
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2022 arviointikertomus
 • Sisäisen tarkastuksen vuoden 2023 työohjelman raportointi
 • Hammas- ja suusairauksien poliklinikan tilajärjestelyt
 • Valtuustoaloitteet
                  

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.1.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.