Tiedote

Aluehallitus koolla: yhteistoimintaneuvottelut johtamisjärjestelmän uudistamiseksi alkavat

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 9.4.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus päätti aloittaa johtamisjärjestelmään liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus käsitteli myös Oulun Keskuspesula Oy:n, Docta Oy:n ja Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön tilinpäätökset vuodelta 2023.

Johtamisjärjestelmää koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat

Aluehallitus päätti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Neuvottelut koskevat arviolta 30–50 henkilöä. Arvio tarkentuu neuvottelujen aikana. Lisäksi aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan ja henkilöstöjohtajan antamaan kirjalliset neuvotteluesitykset yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi. Neuvottelujen alkamisen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Hyvinvointialueuudistusta valmisteltaessa Pohteelle luotiin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä tukipalveluiden osalta uusi tavoiteorganisaatio, hallintosääntö ja johtamisjärjestelmä. Rekrytoinnit johtaja-, päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin tehtiin pääosin sisäisinä rekrytointeina jo vuoden 2022 puolella.

Pohteen organisaatiorakenteessa on nykytilanteessa kolme tai neljä tasoa toimialueesta riippuen: toimialue, palvelualue, vastuualue ja vastuuyksikkö. Johtamisjärjestelmää kevennettiin jo organisoitumisvaiheessa, jolloin käytiin ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut. Siirtymän ja neuvottelujen seurauksena hallintoon, johtamiseen sekä asiantuntijatehtäviin kohdistuvaa työpanosta vähennettiin noin 160 henkilötyövuoden verran. Kansallisessa vertailussa Pohteen johtamisjärjestelmä on keskimääräistä matalampi.

Useat hyvinvointialueet ovat uudistaneet hallintoaan ja johtamisjärjestelmäänsä vasta toiminnan käynnistyttyä. Uudistustyöhön liittyviä yhteistoimintamenettelyitä on toteutettu useilla alueilla viime vuonna ja alkuvuoden 2024 aikana.

Pohjois-Pohjanmaalla uudesta organisaatiomallista ja johtamisjärjestelmästä on saatu kokemuksia reilun vuoden ajalta. Jo uutta organisaatiota valmisteltaessa tunnistettiin, että kyseessä on liikkeellelähtömalli, jota voi olla tarpeen uudelleen arvioida ja uudistaa toiminnan käynnistymisen jälkeen.

Myös tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman yhdeksi sopeuttamistoimenpiteeksi kirjattiin johtamisjärjestelmän toimivuuden arviointi. Muutoksia tehtiin jo vuoden 2023 aikana. Niiden jatkoksi tänä vuonna Pohteen hallintoa kevennetään – kuitenkin siten, että uudistumiskyky ja esihenkilötyö turvataan.

Hyvinvointialuejohtaja on pyytänyt kaikilta toimi- ja tehtäväalueilta arvion ja palautteen johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja haastatellut kaikki toimi- ja tehtäväaluejohtajat. Kootun materiaalin pohjalta tilannetta on arvioitu aluehallituksen iltakouluissa. Johtamisjärjestelmän uudistamiseen on nähty tarvetta, mutta koko organisaatiorakenteen muutosta ei pidetä tässä vaiheessa tarpeellisena.

Johtamisjärjestelmän muutokset voivat johtaa mahdollisiin palvelussuhteen ehtojen muutoksiin ja palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin irtisanomisperusteella. Palvelussuhde voi päättyä, jos työntekijä tai viranhaltija ei ota vastaan uuden työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista tehtävää.

Yhteistoimintaneuvottelut on lain mukaan käytävä, jos työn organisoinnissa tapahtuu henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia.

Docta apuna hoitojonoja purkamassa

Toimitusjohtaja Erja Jaatinen ja integraatioylilääkäri Marianne Riekki kertoivat Docta Oy:n toiminnasta ja viime vuoden tilinpäätöksestä.

Docta on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistama in house -yhtiö, joka tarjoaa hyvinvointialueelle terveydenhuollon palveluita oman henkilökunnan voimin. Doctan kautta syvennetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja tuetaan hoidon jatkuvuutta.

Ammattilaisille Docta antaa mahdollisuuden monipuolistaa työnkuvaa, luoda urapolkuja ja hankkia lisäansioita. Doctan tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja varmistaa osaajien pysyminen Pohjois-Suomessa. Lisäksi se mahdollistaa kokonaisvaltaisen toiminnan ja resurssien tehokkaan käytön.

Viime vuonna toimintaa laajennettiin uusiin ammattiryhmiin ja suun terveydenhuoltoon. Doctan avulla purettiin hoitojonoja perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa arki-iltaisin ja lauantaisin.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli lisäksi muun muassa seuraavia asioita:

  • Hyvinvointialueen palveluista perittävät hinnat vuonna 2024
  • Oulun Keskuspesula Oy:n tilinpäätös 2023
  • Docta Oy:n tilinpäätös 2023
  • Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön (Terttu) tilinpäätös 2023

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 16.4.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.