Tiedote

Aluehallitus koolla: Vaativan asumisen palvelut saman katon alle

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 30.1.2024 varapuheenjohtaja Paavo Kohon johdolla.

Aluehallitus hyväksyi Pohteen vammaispalvelujen vaativan asumisen uudisrakennuksen rakentamisen Oulun Peltolaan esityksen mukaisesti. Asiaa ovat valmistelleet tekninen johtaja Ollipekka Huotari ja vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten asiakkaiden tulee saada riittävät asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut. Toimenpiteenä Peltolan alueelle Ouluun rakennetaan uudisrakennus, johon sijoittuvat vaativan asumisen 15 asukkaan yksikkö sekä 15-paikkainen tilapäishoidon ja päiväaikaisen toiminnan yksikkö vaativaan hoitoon. Yksiköt palvelevat koko hyvinvointialuetta. 

Yksi uudisrakentamisen tavoite on vähentää pitkäaikaista laitoshoitoa OYS Konstissa, joka on vaativia erityistason palveluita tarjoava kehitysvammapalvelujen osaamiskeskus. Palvelujen sijoittaminen samaan rakennukseen parantaa henkilöstön saatavuutta ja asukkaiden turvallisuutta. Myös Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa on linjattu oman asumispalvelun lisäämisestä ja ostopalvelujen vähentämisestä. 

Vaativan asumisen tila-asioita on esitelty aluehallitukselle jo aiemmin. Aluehallituksen evästyksen mukaisesti asian valmistelussa on kuultu Pohteen vammaisneuvostoa. 

Vaativan asumisen tilajärjestelyjä on selvittänyt kesäkuussa 2023 perustettu hankeryhmä. Hankkeen kustannusarvio noin 9,2–10 miljoonaa euroa.

Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmän jatkuvan palvelun sopimus vuodelle 2024 hyväksyttiin 

Aluehallitus hyväksyi Esko Systems Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliseen jatkuvan palvelun sopimukseen sisältyvät palvelut ja hinnat vuodelle 2024. Sopimuksen arvioitu kokonaishinta vuodelle 2024 on 7 666 122 euroa. Asiaa on valmistellut tietohallintojohtaja Ilkka Haataja.  

Vuonna 2024 sopimus sisältää käyttöoikeudet ja palvelut muun muassa terveydenhuollon potilastietojärjestelmiin sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin sekä suun terveydenhuollon järjestelmään.  

Esko Systems Oy on valittu hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden toteuttajaksi aluevaltuustossa keväällä 2022. Jatkuvan palvelun sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen sisältö ja hinta tarkistetaan vuosittain. 

Muut kokousasiat

Aluehallitus hyväksyi osaltaan esitykset Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden asiakasmaksuista, ryhmäkuntoutuksen asiakasmaksuista ja kotikuntoutuksen asiakasmaksuista. Aluehallitus lähetti asiakasmaksuasiat edelleen aluevaltuustolle päätettäväksi.  

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

 • Vuoden 2024 investointisuunnitelman täytäntöönpano
  • Kokouksessa muutetun päätösesityksen mukaisesti toteutetut välttämättömät jo vuoden 2023 kertaalleen hyväksytyt investoinnit tuodaan tiedoksi aluehallitukselle. Päätösesitys hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.  
 • Lausunto hallinto-oikeudelle aluevalituksesta
  • Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 • Oikaisuvaatimus hoitotyön johtajan viranhaltijapäätöksestä 21.12.2023, 355/2023
  • Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 • Viran perustaminen ja toimen lakkauttaminen Sairaanhoidollisten palvelujen toimialueella
  • Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 • Virkojen perustaminen OYS Sairaala- ja ensihoidon palvelut -toimialueelle 
  • Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
 • Nuorisovaltuuston edustajien ja varaedustajien muutokset
  • Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 6.2.2024.  

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta