Tiedote

Aluehallitus koolla: tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpano etenee

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 7.5.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanoon liittyviä päätöksiä. Lisäksi aluehallitus sai katsauksen alkuvuoden toimintaan ja talouteen, uuden sairaalan rakentumiseen sekä digitaalisten palvelujen suunnitelmiin.

Katsaus alkuvuoden talouteen ja toimintaan

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024 antaa tilannekuvan Pohteen alkuvuoden toiminnasta ja taloudesta. Lokakuussa 2022 päätetyt ja vuonna 2023 käynnistyneet sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteet ovat edenneet pääosin tavoitteiden mukaan alkuvuonna 2024. Hoito- ja palvelutakuut eivät ole toteutuneet kaikilta osin lain määräämissä aikarajoissa.

Pelastustoimen osalta tavoitteissa on edetty pääosin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Hälytystehtäviä on ollut viime vuosien vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Riittävän henkilöstön turvaamiseen liittyvät haasteet ovat jatkuneet alkuvuonna. Pohteen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli matalampi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sairauspoissaolot pysyivät viime vuoden tasolla 5,5 prosentissa.

Maaliskuun 2024 tilanteessa toimintakate alittaa budjetoidun. Ylityspaineita on kuitenkin erityisesti asiakaspalveluiden ostoissa, jotka ylittävät budjetoidun noin 12,5 miljoonaa euroa eli 12,9 prosenttia. Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2024 ennusteeseen sisältyy 20–25 miljoonan euron ylitysriski, jos tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteissä ei päästä etenemään suunnitellun mukaisesti.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvä päätöksenteko jatkuu

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käyty kevään aikana. Neuvottelutuloksen mukaiset päätökset toimenpiteistä tehdään viranhaltijapäätöksinä hallintosäännön ja delegointipäätösten mukaisesti. Päätökset tehdään muutoksista, joissa vastuuyksikkörakenne muuttuu. Päätökset tehdään ja tuodaan käsittelyyn vaiheittain.

Aluehallituksella on viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin otto-oikeus. Otto-oikeus tarkoittaa sitä, että aluehallitus voi ottaa viranhaltijan tekemän päätöksen omaan käsittelyynsä ja muuttaa päätöstä, tehdä asiassa uuden päätöksen tai palauttaa sen valmisteluun.

7.5. aluehallituksen käsittelyssä oli muun muassa ikäihmisten palveluja ja kuvantamista koskevia päätöksiä. Aluehallitus keskusteli otto-oikeuden käyttämisestä viranhaltijapäätöksissä ja päätti, ettei otto-oikeutta käytetä. Kalajoen akuuttiosastoa koskevasta päätöksestä äänestettiin. Äänin 10–2 aluehallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Päätösten toimeenpano voi siis edetä.

Nyt käsitellyt muutokset:

Ikäihmisten palvelut

  • Oulun Haukiputaan kuntoutusyksikön Hannankodin toiminnan lakkauttaminen
  • Oulun kuntoutusyksikön Briittakodin toiminnan lakkauttaminen
  • Oulun laitoshoidon yksikön Severinkodin lakkauttaminen ja muuttaminen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköksi
  • Oulun laitoshoidon yksikön Elviirakodin toiminnan lakkauttaminen ja muuttaminen kuntoutusyksiköksi
  • Hailuodon ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon tehtävien ja henkilöstön yhdistäminen
  • Ylivieskan ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön Kotikartanon paikkamäärän supistaminen ja toiminnan muuttaminen yhteisöllisen asumisen yksiköksi

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

  • Kalajoen akuuttiosaston lakkauttaminen
  • Sote-yksiköiden nimeäminen (Himanka, Ylikiiminki ja Vihanti)

Sairaanhoidolliset palvelut

  • Kuvantamisen alueelliset toiminnot ja toimipisteet jaetaan kahteen vastuuyksikköön: Kuvantaminen etelä ja Kuvantaminen pohjoinen.
  • Vaalan ja Haapaveden toimipisteet lakkautetaan. Taivalkosken, Limingan, Haapajärven ja Pyhäjärven toimipisteet jatkavat osa-aikaisina huomioiden nykyisten kuvantamislaitteiden elinkaari.

Henkilöstölle, joka on irtisanomisperusteisten tehtävämuutosten kohteena, ilmoitetaan muutoksista henkilökohtaisesti. Muutoksiin liittyvät osaamiskartoitukset ja kuulemiset alkavat toukokuussa. Henkilöstölle on tarjolla tukea muutokseen, ja toimialueilla järjestetään henkilöstötilaisuuksia.

Asiakkaiden ja omaisten kanssa käydään keskustelut jatkotoimenpiteistä ja tarvittavista palveluista. Jokaiselle laitoshoidon tai ympärivuorokautisen hoivan kriteerit täyttävälle asiakkaalle taataan palvelukotipaikka hänelle sopivassa yksikössä. Saattohoidossa olevaa ihmistä ei siirretä toiseen hoitopaikkaan.

Toimenpiteet toteutetaan vaiheittain, viimeistään vuoden loppuun mennessä. Yksikkökohtaisista muutoksista viestitään henkilöstölle, asiakkaille ja asukkaille.  

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä Pohteen verkkosivuilla.

Muut käsitellyt asiat

Aluehallitus nimesi hallintosääntöuudistusta varten luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan valmisteluryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Tapani Tölli. Seurantaryhmänä toimii aluehallituksen kokouspiiri täydennettynä aluevaltuustoryhmien puheenjohtajilla.

Aluehallitus hyväksyi OYS 2030 -uudistamisohjelman A-allianssin taloudellisen loppuselvityksen. A-rakennus on valmistunut, ja työsuoritus on vastaanotettu maaliskuussa 2024. Hanke alitti budjetin noin 24 miljoonalla eurolla, ja rakennuksen käyttöönotto pääsi alkamaan huomattavasti aikataulua edellä.

Aluehallitus hyväksyi muutoksen hammas- ja suusairauksien poliklinikkatoimintojen sijoittumisessa. Poliklinikka tarvittavine tukitoimintoineen sijoittuu uuden sairaalan F-rakennukseen.

Lisäksi aluehallitus kuuli infon Pohteen digitaalisten palvelujen arkkitehtuurista. Nykytilassa asiakkaan digitaalinen asiointi on hajautunut usealle eri alustalle ja verkkosivustolle. Tavoitetilassa asiakas ohjautuu palveluihin pohde.fi-verkkosivuston kautta ja käyttää kirjautumista vaativia palveluja yhdellä asiointialustalla.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.5.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.