Tiedote

Aluehallitus koolla: taloustilanne haastaa

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 3.10.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Talouden reunaehdot ovat tiukat. Talousarvioennusteessa pysyminen on keskeistä, jotta vuonna 2023 syntyvä alijäämä on mahdollista kattaa tulevina vuosina. Se edellyttää talouden tasapainottamista kaikilla toimialueilla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi läpi talouden tilannekuvaa. Tämän hetken ennusteen mukaan Pohteen alijäämä vuonna 2023 on 60 miljoonaa euroa. Talousarvioennusteessa pysyminen edellyttää, että toimintaa sopeutetaan jo syksyn aikana.

Vuoden 2024 talousarvioneuvottelut ovat meneillään. Talousarvio vuodelle 2024 ylittää tällä hetkellä tavoitetason noin 146 miljoonalla eurolla. Hyvinvointialuelain mukainen rahoituksen raami ei mahdollista alijäämää, vaan hyvinvointialueen talouden täytyy olla tasapainossa. Vuoden 2024 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan on tehtävä erittäin merkittäviä palvelurakenteisiin vaikuttavia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia talouden tasapainottamiseksi. Jo päätettyjen sopeutustoimien toimeenpanoa on nopeutettava.

Yhteisölliseen asumiseen esitetään asiakasmaksua

Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleva sosiaalipalvelu. Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan asumista joko tavalliseen asuntokantaan kuuluvassa asunnossa tai esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa asiakkaan hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.

Tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt 6.9.2023 sosiaalihuoltolain mukaisen yhteisöllisen asumisen myöntämisen perusteet, jotka tulevat voimaan 1.11.2023 alkaen. Yhteisöllisessä asumisessa tarjottava sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta on asiakasmaksulain mukaista asumista tukevaa palvelua, josta hyvinvointialue voi periä asiakkaalta kohtuullisen maksun.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan perusmaksuna peritään asiakkaalta 70 euroa kuukaudessa. Asiakas voi hakea tarvittaessa maksun alentamista tai perimättä jättämistä.

Aluehallitus käsitteli myös sosiaalihuoltolain mukaisen turva-auttamispalvelun asiakasmaksuja 1.11.2023 alkaen. Lue lisää tulevaisuuslautakunnan kokoustiedotteesta 20.9.2023.

Muut kokousasiat

  • Pohteen sitoutuminen Muhoksen vuokra-asumisen hankkeeseen ja Pyhäjoen Hoiva 2025 -hankkeeseen
  • Lausunto ARA-hakemukseen kohteeseen Seniorikoti Rautionranta, Kalajoki
  • Tilojen käytön tehostamisen tavoitteet
  • Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteinen Osaamisen tukikeskukset -kehittämishanke
  • Oikaisuvaatimus toimialuejohtajan viranhaltijapäätökseen 6.9.2023 (33/2023) koskien Akuuttiosasto Taivalkoski -vastuuyksikön lakkauttamista
  • Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston jäsenmuutokset

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 10.10.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.