Tiedote

Aluehallitus koolla talouden tilannekuvan äärellä

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 19.3.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli muun muassa talousarvion käyttösuunnitelmaa, vuoden ensimmäistä kuukausikatsausta, asiakasmaksuja ja muutosta ensihoidon palvelutasopäätökseen.

Aluehallitus sai ennakkotietoa Pohteen vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, joka sisältää myös henkilöstökertomuksen. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely etenee siten, että aluehallitus päättää asiasta kokouksessaan 26.3. ja aluevaltuusto 17.6.

Aluehallitus käsitteli myös talousarvion käyttösuunnitelmaa vuodelle 2024. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan aluevaltuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempaa toiminnallista ja taloudellista selvitystä määrärahoista.

Aluehallitus hyväksyi käyttösuunnitelman ensimmäisen vaiheen. Käyttösuunnitelmaa tarkennetaan toisessa vaiheessa kevään 2024 aikana, kun tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanosuunnitelmat ja niihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut etenevät ja talouden tilannekuva täsmentyy.

Katsaus alkuvuoden taloustilanteeseen

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tammikuun kuukausikatsauksen, joka kuvaa talouden tilannetta vuoden alussa. Vuosi on käynnistynyt Pohteella odotetusti niin talouden toteuman kuin budjettiriskien osalta. Tammikuun toimintatuottojen kertymä on odotettu. Myynti muille hyvinvointialueille on toteutunut budjetoitua paremmin. Talouden riskit liittyvät erityisesti ostopalveluiden kustannuskehitykseen.

Tammikuu on taloustiedon osalta muista kuukausista poikkeava esimerkiksi matalien henkilöstökulujen osalta. Toteumaennuste on tammikuun tilanteessa talousarvion mukainen eli koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan 60 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämä edellyttää, että tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Toteumaennustetta tarkennetaan kuukausittain.

Muut kokousasiat

Aluehallitus käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan päivätoiminnan osapäivätoiminnan lähipalvelun ja etäpalvelun asiakasmaksu 1.6.2024 alkaen

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle muutetun päätösesityksen mukaisesti, että etäpalveluna toteutetun osapäivätoiminnan asukasmaksu on 5,91 euroa. Aluevaltuusto on hyväksynyt kuntouttavan päivätoiminnan maksut 18.12.2023. Asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain.

  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelun palvelutasopäätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 26.3.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.