Tiedote

Aluehallitus koolla: Raahen ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatko aluevaltuuston käsittelyyn

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 4.6.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tarkentamista koskien Raahen ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä. Raahen ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys järjestetään sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavalla poikkeusluvalla. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että poikkeuslupaa ei haeta vuodelle 2025, ja että Raahessa järjestetään päivä- ja ilta-ajan kiirevastaanotto kello 22 asti vuoden jokaisena päivänä 1.1.2025 alkaen.

Aluevaltuusto on hyväksynyt tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman ja siihen sisältyvän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittämisen 20.11.2023. Hyväksytyn ohjelman mukaan Raahen yöpäivystyksestä tehdään vuoden 2024 aikana päätös muun muassa vaikuttavuusarvioinnin perusteella. Ohjelmassa hyväksytty säästötavoite on 2 miljoonaa euroa vuosille 2025—2026.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 21.5.2024 hallituksen esityksen sairaala- ja päivystysverkosta. Esityksessä esitetään muutoksia sääntelyyn siten, että poikkeusluvalla ylläpidetty ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys loppuisi Raahessa 1.1.2026. Esityksen tavoitteena on tasapainottaa julkista taloutta ja vastata terveydenhuollon työntekijäpulaan.

Aluehallitus keskusteli Raahen ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatkosuunnitelmista sekä talouden että palvelujen järjestämisen näkökulmista. Keskustelun perusteella hyvinvointialuejohtaja muutti kokouksessa päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy tulevaisuuslautakunnan esityksen sote-järjestämissuunnitelman tarkentamisesta ja sen mukaisesti:

  1. Raahen perusterveydenhuollon ympärivuorokautiseen päivystykseen ei haeta poikkeuslupaa vuodelle 2025 ja Raahen perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys lakkautetaan 1.1.2025 alkaen
  2. Raahessa järjestetään vastaanotto kiireellistä hoidontarpeen arviointia ja hoitoa varten päivisin ja iltaisin kello 22 asti vuoden jokaisena päivänä.
  3. Kiirevastaanoton järjestäminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan omilla lääkäreillä ja tarvittaessa ostopalvelujen turvin yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Kokouksessa tehtiin kannatettu esitys, jonka mukaan Raahen ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollolle olisi haettu jatkoa vuodelle 2025. Hyvinvointialuejohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys jäi voimaan äänin 11-2.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen ja lähetti sen aluevaltuuston käsittelyyn.

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämistä Raahessa on käsitelty aiemmin Pohteen tulevaisuuslautakunnassa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman ja sen liitteiden hyväksyminen etenee

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on valmisteltu lakisääteistä hyvinvointisuunnitelmaa ja sen liitteitä vuosille 2024-2025. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi Pohteen lakisääteisistä tehtävistä. Hyvinvointisuunnitelma kokoaa yhteen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät asiat.

Asukkaiden hyvinvointiin vaikuttaa useiden toimijoiden työ ja toiminta. Siksi hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on tehty yhteistyötä esimerkiksi asukkaiden, kokemustoimijoiden, vaikuttamistoimielinten, järjestöjen ja kuntien kanssa. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhdyspintalautakunta. Hyvinvointisuunnitelma on käynyt lausunto- ja palautekierroksella 7.2.-12.3.2024.

Aluehallitus antoi valmistelijoille kiittävää palautetta hyvinvointisuunnitelman etenemisestä. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman ja sen liitteiden hyväksymistä.

Muut kokousasiat

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksu määräytyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskuksen (ELY) määrittämän kulloinkin voimassa olevan aikuisen/lapsen arvolipun mukaisesti.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksu määräytyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) määrittämän kulloinkin voimassa olevan aikuisen/lapsen arvolipun mukaisesti.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 11.6.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.