Tiedote

Aluehallitus koolla: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelma lausuntokierrokselle

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 6.2.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi hyvinvointialueiden talouden ja toiminnan tilannetta. Hyvinvointialueiden tilinpäätösennusteet osoittavat, että talouden haasteita on kaikilla alueilla. Alueet ovat vielä eri vaiheissa toiminnan ja rakenteiden muutoksessa, ja ensimmäisen toimintavuoden alijäämissä on ennakkotietojen mukaan suurta vaihtelua.

Pohteen vuoden 2023 alijäämäksi on arvioitu alustavissa tilinpäätöstiedoissa 84 miljoonaa euroa. Ennakkotietojen valossa Pohteen tilanne on kohtuullinen, sillä arvioiden mukaan asukaskohtainen alijäämä jää Pohteella kansallista keskiarvoa pienemmäksi, 202 euroon asukasta kohti.

− Ennakkotiedot osoittavat, että olemme onnistuneet tekemään oikeansuuntaisia ratkaisuja, vaikka ne ovat olleet vaikeita niin asukkaille, henkilöstölle kuin päättäjille. Meillä on vielä kuitenkin matkaa lakisääteiseen velvoitteeseen alijäämien kattamisesta. Uudistamista on jatkettava määrätietoisesti, jotta voimme turvata asukkaiden palvelut ja varmistaa päätöksenteon pysymisen omalla alueellamme jatkossakin. Vuosikymmenten aikana muodostunutta palveluverkkoa on pystyttävä uudistamaan. Myös uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja täytyy ottaa käyttöön ja laajentaa, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Hyvinvointisuunnitelmasta pyydetään palautetta

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi Pohteen lakisääteisistä tehtävistä. Hyvinvointisuunnitelma kokoaa yhteen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät asiat.

− Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelma kuvaa sen, mihin ennaltaehkäisevässä ja hyvinvointia edistävässä työssä keskitytään eli painopisteet, mihin pyritään eli tavoitteet ja mitä tehdään eli toimenpiteet. Suunnitelma sisältää myös sen, miten tuloksia ja tehtyä työtä arvioidaan. Suunnitelmassa kuvattavalla toiminnalla pyritään ehkäisemään sairauksia ja ongelmia ja niiden pahenemista. Myös rahaa säästyy, koska kalliita hoitoa ja palveluja ei tarvita niin paljon, kertoo hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela.

Hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa yhdyspintalautakunnan ohjauksessa. Aluehallitus sai infon hyvinvointisuunnitelmasta, joka lähetetään liitteineen lausunto- ja palautekierrokselle 7.2.–12.3.2024.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja päätti niistä esityksen mukaisesti:

  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perhehuoneen asiakasmaksu 1.3.2024 alkaen
  • Hyvinvointialueen palveluista perittävät hinnat vuonna 2024
  • Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten lasten ja perheiden palveluiden hankinnan palveluntuottajarekisterin sulkeminen
  • Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenmuutos
  • Tiedoksiantoasiat
  • Viranhaltijoiden päätösten ottaminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 13.2.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.