Tiedote

Aluehallitus koolla: osavuosikatsaus kertoo toimenpiteiden etenemisestä – talouden lukuihin sisältyy epävarmuutta

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 30.5.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus aloitti kokouksen onnittelemalla puheenjohtaja Tölliä valtiopäiväneuvoksen arvonimestä. Tasavallan presidentti myönsi arvonimen 25.5.2023.

Talouteen liittyy epävarmuutta

Ensimmäiset toimintavuodet ovat lähes kaikilla hyvinvointialueilla taloudellisesti haastavia – näin on myös Pohteella. Ensimmäisten kuukausien toteuman perusteella näyttää siltä, että kansallinen rahoitus olisi Pohteen osalta paranemassa budjetoidusta, mutta vastaavasti talousarviossa on ylityspaineita.

Alustavan arvion mukaan vuosi 2023 toteutuu tuloksen osalta hyväksytyn talousarvion tason mukaisesti. Tämä edellyttää uudistustyön jatkamista. Aluevaltuuston hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma toimii tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmana, joka on hyvinvointialueen lainanottovaltuuden ehto.

Pohteen vuoden 2023 talousarvion toimintakate on 1 692,4 miljoonaa euroa. Talousarvio on 55,9 miljoonaa alijäämäinen, kun valtion rahoitus, muut rahoituserät ja poistot huomioidaan. Toimintakatteen toteuma tammi-maaliskuun seurannassa on 383 miljoonaa eli 22,6 % talousarvion toimintakatteesta. Toimintatuottojen toteuma on 190,8 miljoonaa ja toimintakulujen toteuma 573,8 miljoonaa.

Pohteen alkuvuoden toteumaan ja siten myös vuoden 2023 ennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Epävarmuutta liittyy sekä menoihin että tuloihin, esimerkiksi asiakasmaksuihin ja myyntituottoihin. Valtion rahoituksen taso tulee myös tarkentumaan vuoden 2023 aikana.

Tammi-maaliskuun toteutumaan perustuva ennuste sisältää riskejä, joista suurimpina näyttäytyvät henkilöstön heikentynyt saatavuus, kohonneet ostopalvelukustannukset sekä sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpano suunnitellussa aikataulussa. Tulevan hallitusohjelman vaikutukset esimerkiksi mitoitusmuutoksiin eivät ole vielä selvillä. Ennuste tarkentuu tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lausunto valtioneuvoston asetusluonnokseen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
  • Monetran tulkki- ja käännöspalvelut

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 6.6.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.