Tiedote

Aluehallitus koolla: ministeriöt kannustavat etenemään uudistustyössä

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 28.11.2023 varapuheenjohtaja Paavo Kohon johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi katsauksessaan läpi valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kansliapäälliköiden hyvinvointialueille osoittamaa kirjettä.

Kansliapäälliköt toteavat kirjeessään tukevansa hyvinvointialueiden päättäjiä ja viranhaltijoita ja rohkaisevat heitä jatkamaan aloitettua uudistustyötä nyt, jotta hyvinvointialueille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kirjeessä kannustetaan alueita tietoon perustuvaan palvelujen sisältöjen ja palvelurakenteen uudistamiseen. Kansliapäälliköt toteavat, että uudistuminen on välttämätöntä, jotta väestön riittävät palvelut voidaan turvata työvoiman saatavuuden ja julkisen talouden heikentyneessä tilanteessa.

– Näkökulman tulee olla uudistava ja asukkaiden tarpeesta lähtevä, ei esimerkiksi yksinomaan nykyisen palveluverkon säilyttämisestä lähtevä. On tunnistettava asukkaiden tarpeet ja arvioitava ja kehitettävä keinot, joilla palvelut voidaan toteuttaa kaikkein kustannustehokkaimmin ja käytettävissä olevalla työvoimalla. Osaava henkilökunta ja raha eivät maassa riitä nykyisen palveluverkon ylläpitoon. Onkin syytä löytää ratkaisut, joilla asukkaille voidaan turvata palvelujen saanti ja myös kokemus turvallisuudesta uudessa tilanteessa samalla, kun ns. seinistä on käytännössä pakko säästää, kansliapäälliköt kirjoittavat.

Hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön mukaan kertyneet alijäämät on saatava katettua viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

– Kauden pidennykseen tms. liittyvää valmistelua ei ole ministeriöissämme vireillä, eikä sellaiseen ole Suomen julkisen talouden tila ja hallituksen talousohjelma huomioon ottaen edes edellytyksiä. Kertyneiden alijäämien kattamisvelvoitteen laiminlyönti voi johtaa arviointimenettelyn käynnistymiseen. Valtiovarainministeriöllä on menettelyn käynnistämisessä harkinnanvaraa, jota sitovat hyvän hallinnon vaatimukset, kuten tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuuden periaatteet. Harkinnan kannalta on olennaista, että hyvinvointialue on määrätietoisesti ja todennettavissa olevin tavoin toteuttanut kaikki sen käytettävissä olevat järkevät toimet taloutensa tasapainottamiseksi ja toimintansa uudistamiseksi.

Kirjeessä kerrotaan, että valtioneuvostossa on työn alla useita uudistuksia, joilla hyvinvointialueiden onnistumista voidaan tukea.

– Julkisuudessa on pohdittu, onko Pohteella oikea tilannekuva ja ovatko kaikki säästötoimenpiteet tarpeellisia. Kansliapäälliköiden viesti hyvinvointialueille on, että rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset ovat välttämättömiä, eikä lisärahoitusta ole tulossa. Talouden lisäksi meitä haastaa henkilöstötilanne. Vain uudistumalla pääsemme kestävälle tielle, jolla voimme turvata sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut alueemme asukkaille ja työhyvinvoinnin mahdollistavat työpaikat tulevaisuudessa, summaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Lue lisää valtiovarainministeriön sivuilta: Kansliapäälliköt: Hyvinvointialueiden uudistamista on jatkettava kunnianhimoisesti alueilla ja valtakunnallisesti – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja päätti niistä esityksen mukaisesti:

  • Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmaksut 1.12.2023 alkaen
  • Kotisairaalan asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen
  • Pitkäaikaisen lainan nosto-option käyttäminen
  • Hyvinvointialueen palveluista perittävät hinnat vuonna 2023
  • Liikkeenluovutus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta PPE-Köökki-yhtiöön
  • Hyvä hallinto ja johtaminen tytäryhteisöissä -ohje
  • Muutokset tulevaisuuslautakunnan, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston jäsenissä

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 5.12.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.