Tiedote

Aluehallitus koolla: Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen näkyy ikäihmisten arjessa

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 5.12.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli muun muassa ikäihmisten palvelujen kehittämistä ja pitkäaikaisen lainan kilpailutusta.

Panostukset kotiin annettaviin palveluihin näkyvät

Aluehallitus sai katsauksen kotiin annettavien palvelujen vahvistamisesta Pohteella. Palvelualuejohtaja Satu Kangas kertoi kotisairaalan, kotona asumisen tuen KOTAS-tilannekeskuksen ja etälääketieteen keskuksen toiminnasta.

Ikäihmisten palveluja ja hoitoketjuja on kehitetty ja sovitettu yhteen hyvin tuloksin. Kotisairaalan toimintaa on vahvistettu, ja asiakasmäärä on kasvanut. Ikäihmisten liikkuva päivystysyksikkö on aloittanut Oulun alueella ensihoidon ja ikäihmisten palvelujen yhteishankkeena.

Pohteella toimii kaksi KOTAS-tilannekeskusta, pohjoinen ja eteläinen. Toiminta on laajentunut muun muassa ikäihmisten omaishoitajiin, liikkuvien yksiköiden ja kotiutuksien koordinointiin sekä yhteistyöhön etälääkärikonsultaatiopalveluun.

Virka-ajan ulkopuolinen etälääkäripalvelu on laajentunut, ja etäkonsultaatioiden määrä on noussut. Konsultaatioilla on pystytty ohjaamaan potilaita oikeaan hoitoon ja palveluun. Jatkohoidon odotuspäivät ovat vähentyneet.

Ylilääkäri Jussi Piuva esitteli omalääkärimallia, joka on laajentunut alueella. Ajantasaiset määräaikaiskontrollit pyritään tekemään kaikille kotihoidon asiakkaille. Niitä täydennetään ennakoivilla hoitosuunnitelmilla.

Oulun eteläisen ja Rannikon alueella yhteistyö Terveytesi palvelujen kanssa on käynnistynyt hyvin. Kotihoito ja asumispalveluyksiköt ovat antaneet asiakastyytyväisyyskyselyssä yhteistyöstä suositteluindeksin 9.3 asteikolla 1–10.

Ikäihmisten palveluasunnot -hanke etenee Pyhäjoella

Aluehallitus päätti hyväksyä Pohteen sitoutumisen Pyhäjoen Ikäihmisten palveluasunnot -hankkeeseen laaditun aiesopimuksen mukaisesti. Edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy määrärahan siirron vuoden 2023 investointisuunnitelman sisällä.

Pitkäaikaisen lainan kilpailutus päätökseen

Pohde tarvitsee pitkäaikaista lainaa välttämättömiin investointeihin. Lainatarjouspyyntö viidenkymmenen miljoonan euron lainasta lähetettiin neljälle rahoituslaitokselle. Lainatarjouspyynnössä pidätetään oikeus olla nostamatta lainaa, vaikka lainan hyväksymisestä tehtäisiin päätös. Laina voidaan nostaa vain, jos aluevaltuusto hyväksyy investointien rahoituksen osana vuoden 2024 talousarviota.

Aluehallitus hyväksyi Pohjolan Osuuspankin lainatarjouksen, joka oli tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin. Lainan mahdollisen noston ajankohta, määrä ja korkositoumukset tarkennetaan maksuvalmiuden edellyttämällä tavalla. Lainanotto tapahtuu valtioneuvoston myöntämän lainanottovaltuuden puitteissa.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.12.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.