Tiedote

Aluehallitus koolla kesätauon jälkeen: vuoden 2023 talouden toteumaennuste pysyy ennallaan

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 15.8.2023 syyskauden ensimmäiseen kokoukseen puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma ja strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen esittelivät vuoden 2023 talouden toteumaennustetta. Valtiokonttorille 15.8.2023 annettu ennuste sisältää talouden ennusteen lisäksi ennusteen vuonna 2023 toteutuvista henkilötyövuosista ja investoinneista sekä lainamäärästä.  

Alijäämäennuste on tammi-kesäkuun toteuman perusteella koko vuodelle edelleen 60 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä toimintavuonna ennusteeseen sisältyy epävarmuutta ja riskejä. Taloudellista tilannetta arvioitaessa on huomioitava tulevien vuosien tasapainotustarpeet. Alijäämän tulee olla katettuna vuonna 2026. 

Ennuste on pohjana elokuussa käynnistyvissä lainanottovaltuuden neuvotteluissa. Pohde hakee lainanottovaltuuden uudelleenarviointia, jotta välttämättömät investoinnit voidaan rahoittaa.  

Uudelleenarviointia varten valtiovarainministeriö on asettanut valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Arviointi perustuu hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella tehtyyn kokonaisarvioon. 

Valtiovarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn, jos hyvinvointialueelle on myönnetty lisälainanottovaltuus. Arviointimenettelyn käynnistyminen ei kuitenkaan ole automaattista, vaan sitä tarkastellaan erillisessä prosessissa. 

Lainanottovaltuuden mahdollisesta muuttamisesta päättää valtioneuvosto. Hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 tulee olla linjassa päätetyn lainanottovaltuuden kanssa. 

Muut kokousasiat 

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita: 

 • Toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan asettaminen 

 • Tiedoksiantoasiat

  • Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 21.3.2023 

  • Valviran 30.6.2023 selvityspyyntö kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsystä Pohteessa

  • Sisäisen tarkastuksen raportti täyttölupaprosessista

  • Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle annettu selvitys alaikäisten psykiatrisen osastohoidon tilanteesta

  • Lausunto hallituksen esitykseen vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä 
    

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla 

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 22.8.2023.  

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta