Tiedote

Aluehallitus kokoontui Pohteen toisen toimintavuoden ensimmäiseen kokoukseen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 9.1.2024 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi tilannetta, jossa Pohde aloittaa toisen toimintavuotensa. Käynnistymisvaiheesta on siirrytty kohti vakiintuneempaa toimintaa. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen uudistaminen jatkuu myös tänä vuonna.

– Uudistuminen on välttämätöntä, jotta voimme turvata alueen asukkaiden palvelut. Talouden tilanne ja henkilöstön saatavuus haastavat vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna. Suunnitelmalliseen uudistustyöhön on kuitenkin tänä vuonna paljon ensimmäistä toimintavuotta paremmat mahdollisuudet. Muutoksia tehdään tietoon pohjautuen. Suunnittelulle, vaikutusten arvioinnille ja eri toimijoiden osallistumiselle voidaan varata riittävä aika ja mahdollisuudet, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma toteaa.

Pohteen puhelinvaihde aloittaa 10.1.2024

Pohteen puhelinvaihde aloittaa toimintansa 10.1.2024. Puhelinvaihde palvelee asiakkaita numerossa 08 669 9500 maanantaista perjantaihin kello 7-19.

Puhelinvaihde auttaa asiakasta löytämään oikean Pohteen asiakaspalvelunumeron. Puhelinvaihde voi yhdistää asiakkaan myös suoraan palvelunumeroon. Puhelinvaihde ei korvaa olemassa olevia palvelunumeroita. Ensisijaisesti asiakkaiden toivotaan soittavan suoraan palvelunumeroihin. 

Pohteen palvelujen ja palvelupaikkojen yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuilta osoitteesta www.pohde.fi. Myöhemmin keväällä käynnistyy Pohteen asiakas- ja neuvontapalvelu.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisesta yhteistyöstä solmitaan sopimus

Hyvinvointialueella, alueen kunnilla ja Pohjois-Pohjanmaan liitolla on yhteiset asukkaat. Asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen edellyttää organisaatioilta yhteistyötä. Myös asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyy yhteistyötarpeita.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategiseen yhteistyösopimukseen on koottu yhteisesti asetetut tavoitteet, sovitut menettelytavat ja rakenteet sekä toimiva tiedonkulku.

Aluehallitus hyväksyi yhdyspintalautakunnan esityksen Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisesta yhteistyösopimuksesta. Aluehallitus esittää Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja alueen kunnille, että myös ne hyväksyvät yhteistyösopimuksen.

Yksiköiden nimiä yhtenäistetään

Pohteella on samaa työtä tekevillä yksiköillä hyvin erilaisia nimiä. Yksiköiden nimiä yhtenäistetään ja selkokielistetään. Yhtenäiset nimet auttavat asiakkaita ja työntekijöitä. Nimeämistyötä tehdään asiakastietojärjestelmä Sagan ja potilastietojärjestelmä Eskon valmistelutyön yhteydessä. Tavoitteena on, että nimet ovat yhtenäisiä, asukkaille ymmärrettäviä ja että samaa nimeä käytetään Pohteella kaikissa yhteyksissä, kuten tietojärjestelmissä, verkkosivuilla ja laskutuksessa.

Aluehallitus kävi läpi nimeämisen periaatteita sekä sosiaalipalvelujen asumisyksiköiden, kuntoutusyksiköiden, työ- ja päivätoiminnan, lyhytaikaishoidon ja tuetun asumisen yksiköiden uusia yhtenäistettyjä nimiä.

Suosituksia monialaisen yhteistyön parantamiseksi aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan 2023 sisältyy arviointi, jossa selvitetään monialaisen yhteistyön toteutumista aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa Pohteella.

Arvioinnin havaintojen perusteella samanaikaista mielenterveys- ja päihdehäiriötä sairastavien henkilöiden on vaikea saada hoitoa molempiin ongelmiinsa. Arviointimuistion suositusten mukaisesti päihderiippuvaisten ja samanaikaista mielenterveys- ja päihderiippuvuushäiriötä sairastavien henkilöiden hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota terveydenhuoltolain toteutumiseen.

Lisäksi arviointimuistiossa suositellaan, että samanaikaista mielenterveys- ja päihdehäiriötä sairastavien hoito- ja palveluketju kuvataan hoidon sujuvuuden ja laadun varmistamiseksi kaikilla palvelualueilla. Korvaushoitoa on tärkeää kehittää psykososiaalisen hoidon saatavuuden osalta. Mielenterveys- ja päihderiippuvuusongelmia kohtaavan henkilöstön mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista tulee vahvistaa.

Päihdetyön ja mielenterveystyön organisoitumisen vaikutuksia on tärkeä arvioida ja seurata, jotta varmistetaan palvelujen yhteen sovittaminen, riittävä monialainen yhteistyö sekä asiakkaiden ja potilaiden tarpeenmukainen hoito ja palvelu.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointimuistion ja antanut sen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle tiedoksi. Raporttia hyödynnetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja päätti niistä esityksen mukaisesti:

  • Hyvinvointialueen palveluista perittävät hinnat vuonna 2024
  • Option ottaminen käyttöön (Caritas Palvelut Oy/nykyinen Rinnekodit Oy – Sopimus perusterveydenhuollon lyhytaikainen sairaalahoito)
  • Viran perustaminen ja lakkauttaminen vammaispalvelujen toimialueella
  • Valtuustoaloitteet 11–12/2023                

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran 16.1.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.