Tiedote

Aluehallitus käsitteli tammi-kesäkuun 2023 osavuosikatsauksen: talousarviossa pysyminen edellyttää toiminnallista ja rakenteellista uudistumista

Julkaistu:

Vuoden 2023 ennuste on talousarvion mukainen. Henkilöstön saatavuus ja kasvavat ostopalvelukustannukset haastavat.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 29.8.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli Pohteen osavuosikatsauksen 1–6/2023.

Osavuosikatsaus sisältää arvion sekä vuoden 2023 talousarvion että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta. Pohde raportoi järjestämissuunnitelman etenemisestä puolivuosittain valtiovarainministeriölle, koska suunnitelma myös on ministeriön myöntämän lisälainanottovaltuuden ehtona oleva tuottavuus- ja talouden tasapainottamisohjelma.

Toiminnan käynnistämisestä suunnitelmalliseen uudistumiseen

Alkuvuoden keskeisenä tavoitteena on ollut hyvinvointialueen hallittu ja turvallinen käynnistäminen niin palvelujen kuin muun muassa palkanmaksun, tietojärjestelmien, kriteereiden harmonisoinnin ja laskutusten osalta. Tavoitteessa on pääosin onnistuttu, ja toiminta on vakaantunut erityisesti alkuvuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kehitystyö jatkuu. Pohteen erityispiirre on toiminnan käynnistyessä ollut lukuisten sote-organisaatioiden yhteensovittaminen sekä kahden pelastuslaitoksen yhdistyminen.

Palvelurakenteita, johtamis- ja toimintamalleja on uudistettu hyvinvointialuestrategian, sote-järjestämissuunnitelman, pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja talousarvion mukaisesti. Muutokset ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti. Kotiin vietäviin palveluihin on tehty satsauksia ja vastaavasti muun muassa sairaala- ja akuuttihoidon, tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon paikkamääriä on suunnitellusti vähennetty.

Vuoden 2023 talousarvio toteutuu osavuosikatsauksen perusteella – alijäämäennuste pysyy 60 miljoonassa eurossa

Ensimmäiset toimintavuodet ovat lähes kaikilla hyvinvointialueilla taloudellisesti haastavia – näin on myös Pohteella. Alkuvuoden 2023 toteuman perusteella näyttää siltä, että kansallinen rahoitus olisi Pohteen osalta paranemassa budjetoidusta, mutta vastaavasti talousarviossa on ylityspaineita. Kokonaisuudessaan vuoden 2023 ennuste on edelleen talousarvion mukainen.

Pohteen vuoden 2023 talousarvion toimintakate on 1 692,4 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus, muut rahoituserät ja poistot huomioiden talousarvio on 55,9 miljoonaa alijäämäinen. Toimintakatteen toteuma tammi-kesäkuun seurannassa on 863,7 miljoonaa eli 51,0 % talousarvion toimintakatteesta. Käyttösuunnitelman mukainen tilanne ylittyy noin 9 % eli 7,4 miljoonaa.

Ennusteessa huomioidaan kohonneet ostopalvelukustannukset sekä arvio valtion rahoituksen paranemisesta. Erityisesti tulojen toteumassa on alkuvuoden osalta epävarmuutta. Myös valtion rahoituksessa on vielä epävarmuutta.

Tammi-kesäkuun toteutumaan perustuva talouden ennuste sisältää riskejä, joista suurimpina näyttäytyvät henkilöstön heikentynyt saatavuus, kohonneet ostopalvelukustannukset sekä sote-järjestämissuunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpano suunnitellussa aikataulussa.

Hallitusohjelman vaikutukset Pohteen toimintaan ja talouteen tarkentuvat. Myös kansallisen rahoituksen taso tarkentuu vuoden 2023 aikana. Tarkempi ennuste saadaan viimeistään seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Tasapainoisen talouden sekä henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi toiminnallinen ja rakenteellinen uudistuminen on välttämätöntä. Hyvinvointialueella on myös investointitarpeita, joita ei voida rahoittaa käyttötaloudesta tai muulla tulorahoituksella. Pohde on ilmoittanut valtiovarainministeriölle tarpeen vuoden 2024 lainanottovaltuuden uudelleen arviointiin. Lainanottovaltuuden ehtona on tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma eli sote-järjestämissuunnitelma, joka ohjaa osaltaan uudistamistyötä.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Pitkäaikaisen lainan kilpailutus ja valtuutuksen antaminen
  • Hankinnan käynnistäminen: Kuvantaminen, salassapidettävä (JulkL 621/1999)
  • Viran perustaminen OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueelle
  • Jäsenmuutoksia hyvinvointialueen toimielimissä

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.9.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.