Tiedote

Aluehallitus edisti sopimus- ja hankinta-asioita

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui 18.10.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan seuraavia asioita:

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus valmistelun etenemisestä
 • Mielenterveyspalvelujen alueellinen lääkärirakenne
 • Kiireettömien potilassiirtojen suorahankinta
 • Monetran yhtiörakenne
 • Maakuntien Tilakeskus Oy:n osakemerkintä ja osakassopimus
 • Nuorisovaltuuston yhteistyösopimus
 • Pelastustoimen rekrytointien tarkennus
 • Aluevaltuuston päätösten toimeenpano

Tutustu esityslistaan Pohteen verkkosivuilla.

Sote-järjestämissuunnitelma ja pelastustoimen palvelutasopäätös viitoittavat valmistelua

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kiitti poliittisia päättäjiä, aluevaltuustoa, aluehallitusta ja lautakuntia, sekä viranhaltijoita rakentavasta yhteistyöstä ja rohkeudesta.

”Hyväksyimme hyvinvointialuestrategian ensimmäisenä sirpalealueena 2.5.2022. Eilen 17.10. aluevaltuusto hyväksyi strategiaan pohjautuvan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Pelastustoimen vastaava asiakirja, palvelutasopäätös, tulee aluevaltuuston päätettäväksi 21.11. Vaikka olemme jo pitkällä, muutos on vasta alussa. Seuraavat askeleet ja henkilöstön osallistuminen toimeenpanoon ratkaisevat.”

Sote-järjestämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelmien valmistelu alkaa nyt ja toimeenpano tapahtuu vaiheittain suunnitelmien mukaisesti ensi vuoden puolella.

Pohde Maakuntien Tilakeskus Oy:n osakkaaksi

Hyvinvointialuelain mukaisesti hyvinvointialueiden yhteiseen omistukseen perustetaan valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Osaamiskeskus on hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän omistama osakeyhtiö, jossa myös valtio on osakkaana.

Osaamiskeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja. Lisäksi se antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtiolle selvityksen hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen.

Nuorisovaltuuston yhteistyösopimus hyväksyttiin

Lain mukaan hyvinvointialueella on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorisoryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on nimennyt maakunnallisen nuorisovaltuuston 14.3.2022. Koska päällekkäisiä toimielimiä ei kannata ylläpitää, yhdistetään maakuntaliiton ja hyvinvointialueen nuorisovaltuustot yhdeksi yhteiseksi nuorisovaltuustoksi.

Nykyisen maakuntaliiton nuorisovaltuuston nuoret tulevat toimimaan 1.1.2023 perustettavan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäseninä.

Aluehallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen nuorisovaltuustojen yhdistämisestä ja nimesi edustajakseen nuorisovaltuustoon Paavo Kohon ja varalle Susa Vikeväkorvan.

Pelastustoimen rekrytointeihin tehtiin tarkennuksia

Aluehallitus tarkisti pelastustoimen virkojen perustamisesta 24.8.2022 tehtyä päätöstä siten, että palomestarien (16 kpl) ja palotarkastajien (16 kpl) virat voidaan laittaa sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Samalla täytettävien palotarkastajien tehtävien määrä laskee kahdella.

Seuraavat kokoukset

 • To 3.11.2022 klo 9–16
 • Ti 15.11.2022 klo 9–16
 • Ti 22.11.2022 klo 9–16
 • Ke 30.11.2022 klo 9–16
 • Ke 7.12.2022 klo 9–16
 • Ti 13.12.2022 klo 9–16

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/