Tiedote

Aluehallituksella edessä tiivis syksy

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 16.8.2022 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla.

Aluehallitus käsitteli seuraavia asioita:

 • Ateria- ja puhtauspalvelujen osakohteiden kilpailutus
 • Laboratoriopalvelujen hyvinvointiyhtymän (NordLab) perustaminen
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskuksen perustamisasiakirja
 • Pelastustoimen asiantuntijatehtävät
 • Turvallisuus ja valmius -palvelualueen asiantuntijatehtävät
 • Hoitotyön alueelliset johtamis- ja kehittämistehtävät
 • Oyster-hanke
 • Hallinnolliset asiat ja lausunnot

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma antoi katsauksen valmistelun etenemisestä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen taloudenhoitoa ja investointisuunnittelua haastaa yleisesti tiukentuneen taloustilanteen lisäksi lainanottovaltuuden laskentamalli. Mallin tavoitteena on pitää hyvinvointialueiden lainataso maltillisena, mutta haasteena on, että laskentamalli ei käytännössä huomioi isojen rakennusinvestointien, esimerkiksi yliopistollisen sairaalan, jopa 25–30 vuoden mittaisia poistoaikoja.

Pohjois-Pohjanmaa on mukana valtiovarainministeriön vetämässä valmisteluryhmässä, jossa tarkastellaan lainanottovaltuuden korottamista välttämättömien investointien turvaamiseksi. Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle mahdollisesti asetettavia ehtoja.

Valmisteluryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa Pohjois-Pohjanmaan investointiesityksiä uuteen yliopistosairaalaan ja muihin investointitarpeisiin liittyen, hyvinvointialueen rahoituslaskelmia sekä suunnitelmia talouden tasapainottamiseksi. Valtioneuvosto päättää lainanottovaltuuden korottamisesta arviolta syyskuun aikana.

Ateria- ja puhtauspalveluita tuotetaan alueella eri tavoin

Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja Tanja Koski kertoi ateria- ja puhtauspalvelujen valmistelusta. Pohjoisen ja eteläisen in house -yhtiön perustaminen etenee aikataulussa.

Lakeuden ja Oulunkaaren alueella ateria- ja puhtauspalvelut kilpailutetaan hyvinvointialueen ulkopuolisille toimijoille. Alueiden kunnista Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala eivät ole mukana hyvinvointialueelle perustetuissa in house -yhtiöissä. Niiden valmistuskeittiöt jäävät palvelemaan kuntien omaa palvelutuotantoa.

Kilpailutuksen tavoitteena on järjestää laadukkaat ja lainsäädännön mukaiset ateria- ja puhtauspalvelut. Huomioon otetaan palvelun laatu, tasavertainen kohtelu, lähiruoka, lähipalvelut, asiakastyytyväisyys, vastuullisuus ja turvallisuus. Kilpailutus laaditaan niin, että siihen voivat osallistua niin pienet kuin suuretkin yritykset.

Hyvinvointiyhtymä NordLab laboratoriopalveluiden järjestäjäksi

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että laboratoriopalvelujen järjestämistä varten perustetaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteinen hyvinvointiyhtymä. Perussopimus tulee voimaan 1.10.2022. Hyvinvointiyhtymän hallinnollinen ja taloudellinen organisointi käynnistyy lokakuun 2022 aikana, jotta toiminta ja henkilöstö pystytään siirtämään saumattomasti uuteen organisaatioon 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus perusteilla

Yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen esitteli Pohjois-Suomen yhteistyöalueen laajuisen sote-valmiuskeskuksen perustamista. Keskeiset tehtävät liittyvät lainsäädännön mukaisesti tilannekuvan ylläpitoon, valmiussuunnitteluun, varautumiseen ja tilannekeskuksen toimintaan.

Palvelualueet organisoituvat

Hyvinvointialueen toimialueet jakautuvat palvelualueisiin ja ne edelleen vastuualueisiin ja vastuuyksikköihin. Hallintoa kevennetään ja organisaatiosta pyritään rakentamaan mahdollisimman matala. Sujuva toiminta ja työn johtaminen turvataan kiinnittämällä huomiota erityisesti lähiesihenkilötason riittävään resursointiin.

Yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen esitteli turvallisuus ja valmius -palvelualueen organisoitumista ja perustettavia tehtäviä.

Pelastusjohtaja Petteri Jokelainen kävi läpi pelastustoimen organisaation rakentumista ja tarvittavia asiantuntija- ja muita tehtäviä.

Johtajaylihoitaja Merja Meriläinen esitteli hoitotyön alueellista johtamista, siihen liittyviä tehtäviä ja resursointia.

Tehtäviin hakeudutaan pääosin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä.

Tulevaisuuden hyvinvointikampus hyödyntää alueen osaamista

Kehitysjohtaja Pasi Parkkila antoi tilannekatsauksen Oyster-hankkeesta.

Oyster-hankkeella tarkoitetaan Tulevaisuuden sairaalan yhteyteen suunniteltua hyvinvointikampusta, joka yhdistäisi sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, testauksen, koulutuksen, innovaatio- ja kehitystoiminnan sekä digitaalisen terveysteknologian.

Oysterin taustalla toimivat Oulun innovaatioallianssi (OIA) ja OuluHealth -ekosysteemi. Yhteistyöverkostoon kuuluu alueellisia ja kansainvälisiä monitieteisiä oppi- ja tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hyvinvointialue haluaa edistää tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja osaamistoimintaa ja toimia sen keskuksena jatkossakin.

Seuraavat kokoukset

Aluehallitus kokoontuu syyskaudella seuraavasti:

 • Ti 23.8.2022 kello 9–16 seminaari
 • Ke 24.8.2022 kello 9–16
 • Ti 6.9.2022 kello 9–16
 • Ti 20.9.2022 kello 9–16
 • Ma 26.9.2022 kello 9–16
 • Ti 4.10.2022 kello 9–16
 • Ti 11.10.2022 kello 9–16
 • To 3.11.2022 kello 9–16
 • Ti 15.11.2022 kello 9–16
 • Ti 22.11.2022 kello 9–16
 • Ke 30.11.2022 kello 9–16
 • Ke 7.12.2022 kello 9–16
 • Ti 13.12.2022 kello 9–16

Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille: https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/paatoksenteko/aluehallitus/