Tiedote

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaalla ei perusteita toisen asteen siirtämiseksi etäopetukseen

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi alueen uusista koronasuosituksista 2.3. kokouksessaan. Pohjois-Pohjanmaa on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä käsitteli alueen tilannekuvaa 2.3. pidetyssä kokouksessaan. Ryhmä totesi, että epidemiatilanteessa ei ole tapahtunut alueella viime viikkona merkittävää muutosta. Tartuntojen määrä on jonkin verran kasvanut, mutta jäljitys toimii hyvin ja tartuntalähteet pystytään edelleen pääasiassa selvittämään. Tartuntojen määrän kasvun selittää pääosin Oulun kaupunginsairaalan koronaepidemia. OYS ei ole kuormittunut epidemian vuoksi.

Valtakunnallisen tilanteen kehittyminen, lomakauteen liittyvä matkustelu ja muuntovirusten mahdollinen leviäminen voi kuitenkin heikentää tilannetta tulevien viikkojen aikana. Tämän vuoksi ryhmä linjasi tiukennuksia julkisten tilojen aukioloa sekä yleisö- ja yksityistilaisuuksia koskeviin suosituksiin.

Toinen aste pidetään lähiopetuksessa, lasten ja nuorten harrastukset voivat jatkua

Koordinaatioryhmä totesi, että sairaanhoitopiirin alueella ei ole tällä hetkellä epidemiologista perustelua siirtää toisen asteen opetusta etäopetukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön sairaanhoitopiireille ja kunnille antaman ohjeistuksen mukaan etäopetukseen tulee siirtyä terveysviranomaisen tekemän epidemiologisen arvion perusteella silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

Aikaisemmin tehdyt lievennykset lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskeviin suosituksiin tai toisen asteen palaaminen lähiopetukseen eivät ole vaikuttaneet tartuntoihin, eikä tartuntoja oltaisi tähän mennessä pystytty näillä suosituksilla estämään.

Suosituksen mukaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua, kun sen toteutuksessa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevaa ohjetta, jonka mukaisesti osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Tilaisuudet enintään 6 henkilölle

Uuden suosituksen mukaan yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 6 henkilöön, kun aikaisempi suositus on ollut 10 henkilöä. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä tulee noudattaa ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Yksityistilaisuuksia koskevan suosituksen lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jonka mukaan sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 6 henkilöön.

Kuntien hallinnoimat julkiset tilat suositellaan suljettavaksi

Nyt annetun suosituksen mukaan sellaiset kuntien hallinnoimat julkiset, joissa riski koronatartunnalle on korkea, suljetaan. Oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumiseen turvataan.

Koordinaatioryhmä muistuttaa, että maanantaina 22.2. voimaan tullut muutos tartuntatautilakiin velvoittaa sekä yksityisiä ja julkisia toimijoita toimimaan tiloissaan koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Toiminta tulee toteuttaa siten, että asiakkailla on mahdollisuus turvaväleihin ja käsien puhdistamiseen. Asiakkaille ja osallistujille on luotava toimintaohjeet, joilla tartuntojen leviämistä voidaan estää. Lisäksi laki edellyttää tehokasta tilojen ja pintojen puhdistamista.

Lisäksi ryhmä keskusteli kokouksessaan tartuntatautilain pykälien 58d ja 58g mukaisesta julkisten tilojen käytön rajoittamisesta. Koska epidemia on Pohjois-Pohjanmaalla toistaiseksi hallinnassa ja miltei kaikki tartunnat pystytään edelleen jäljittämään, eivät kriteerit tilojen sulkemisesti alueella tällä hetkellä täyty.