Talous

Viranhaltijat mukana hyvinvointialueen valmistelussa

Julkaistu:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu etenee väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla. PPSHP:stä valmistelussa on mukana useita johtavia viranhaltijoita.

 Viranhaltijat mukana hyvinvointialueen valmistelussa

Hyvinvointialueet perustettiin heinäkuun alussa sen jälkeen, kun eduskunta hyväksyi sote-lait.  Alueeseen yhdistetään kaikki Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset.

Hyvinvointialueen toteutuminen tarkoittaa, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lakkaa organisaationa olemasta vuoden 2022 lopussa. Sairaanhoitopiirin työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaatteella. OYSin ja Oulaskankaan sairaalan toiminta jatkuu edelleen, vain työantaja vaihtuu. Hyvinvointialueen rahoitus tulee valtiolta.

Uusia sote- ja pelastuspalveluja luodaan ja henkilöstön siirtymistä valmistellaan täyttä vauhtia. Työtä johtaa väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu. Aluevaalit pidetään tammikuussa 2022, ja maaliskuussa vaaleilla valittu Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto ottaa hyvinvointialueen johtoonsa.

Valmistelutyössä PPSHP:n johtavat viranhaltijat ovat vahvasti mukana. Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt viranhaltijoiden työpanoksen väliaikaisessa valmisteluelimessä sekä tehtävien sijaisuusjärjestelyt.

Viranhaltijoiden työaikajärjestelyt

Sairaanhoitopiirin johtajan ja väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimivat Ilkka Luoman työpanoksesta 80 prosenttia suuntautuu hyvinvointialuetyöhön. Häntä sijaistaa samalla prosenttimäärällä johtajaylilääkäri Juha Korpelainen. Ilkka Luoma vastaa PPSHP:ssä edelleen hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, käyttää puhevaltaa hallituksen puolesta ja osallistuu konsernipalvelujen suppean johtoryhmän työskentelyyn.

Johtajaylilääkärin 20 prosentin työpanokseen kuuluvat työtehtävät kohdentuvat tutkimustoiminnan johtamiseen. Johtajaylilääkäriä sijaistaa hallintoylilääkäri Terhi Nevala. Vs. hallintoylilääkärinä toimii naistentautien, synnytysten ja genetiikan vastuualuejohtaja Kati Ojala.

Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen osallistuu 60-prosenttisesti hyvinvointialueen valmisteluun. Häntä sijaistaa HR-projektipäällikkö Emma-Leena Päkkilä.

Hallintojohtaja Sari Haataja jakaa työpanoksensa puoleksi sairaanhoitopiirin ja valmistelun tehtävissä. Hallintojohtajan toimielintehtävät siirtyivät kehitysjohtaja Pasi Parkkilalle ja juridiikkaan liittyvät tehtävät siirtyivät sairaanhoitopiirin lakimiehille Tuija Holttiselle ja 13.9. aloittavalle Suvi Kankaalle.

Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen työpanoksesta kohdentuu 60 prosenttia soteuudistuksen valmisteluun. Vs. talousjohtajan tehtäviä hoitaa taloussuunnittelupäällikkö Pia Peteri.

Myös tietohallintojohtaja Ilkka Haatajan ja infrapalvelujen johtaja Ollipekka Huotarin työpanosta käytetään hyvinvointialuevalmistelussa.

Työaikajärjestelyt ovat voimassa helmikuuhun 2022 asti.