Talous

OYS tuottavuusvertailun ykkönen

Julkaistu:

Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) on THL:n uusimman vertailun perusteella episodituottavuudella mitattuna selvästi Suomen tuottavin yliopistosairaala.

 OYS tuottavuusvertailun ykkönen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tänä vuonna vertaillut yliopistollisten sairaaloiden tuottavuutta kaikki sairaanhoitopiirien sairaalat huomioiden. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Oulaskankaan sairaalan tiedot sisältyvät näin ollen vuoden 2019 osalta tehdyssä vertailussa OYS:n tietoihin.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat THL:n ennakkotietojen mukaan nousseet kaikissa viidessä yliopistosairaalassa. OYS:ssa hoitoepisodit ovat kuitenkin kasvaneet selvästi kustannuksia enemmän, mikä näkyy tuottavuuden hyvänä kehityksenä. Oysin tuottavuus on kasvanut neljä prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana, mikä on enemmän kuin aiemmin vertailussa kärkipaikkaa pitäneen Tays:n tuottavuus.

OYS:ssa potilaiden vaikeusaste on erittäin korkea, mikä osaltaan kuvaa alueen hoidonporrastuksen toimivuutta.

Terveydenhuollossa mietitään koko ajan uusia keinoja ja menetelmiä, joilla voitaisiin tuottaa julkisilla verovaroilla mahdollisimman vaikuttavaa ja kustannustehokasta hoitoa. OYS:ssa on viime vuosina kiinnitetty systemaattisesti huomiota perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen integraation ja hoidonporrastuksen toimivuuden kehittämiseen, hoitokäytäntöjen optimointiin, uuden teknologian hyödyntämiseen ja talouden hallintaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on asettanut rakenteilla olevan uuden Oys 2030 yliopistollisen sairaalan tuottavuustavoitteeksi 1%:n vuodessa. Toteutuneen kehityksen valossa em. erittäin kunnianhimoinen tavoite on myös mahdollista saavuttaa.