Uutiset

Potilaskuljetuksen välimatkat lyhenevät uudessa sairaalassa – potilasturvallisuus paranee

Julkaistu:

Kuljetusmatkat lyhenevät tuhansilla kilometreillä vuodessa, kun uudet rakennukset ovat valmistuneet. Vanhassa sairaalassa voi kertyä noin 20 000 askelta päivässä.

 Potilaskuljetuksen välimatkat lyhenevät uudessa sairaalassa – potilasturvallisuus paranee

Uudessa sairaalassa potilaskuljetuksen kuljetusmatkat tulevat lyhenemään ajan saatossa, mikä edistää myös potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Rakennuttamishankkeen palveluntuottajat ovat arvioineet, että välimatkat tulevat kokonaisuudessaan lyhenemään tuhansilla kilometreillä vuodessa.

– Monet yksiköt muuttuvat siten, että ne ovat samassa kerroksessa. Osasta yksiköitä kuljetusmatkat menevät nolliin, ja kardiologian toimenpidesaleista ja päiväsairaalasta kuljetukset tulevat vähenemään, kertoo sairaalasuunnittelija Joonas Sandelin.

Potilaskuljetusten tarve on eri yksiköille tällä hetkellä isompi kuin mitä pystytään tarjoamaan. Kun kuljetustarve vähenee joiltakin osin, niin palvelua pystytään kohdentamaan paremmin sitä tarvitseville.

Lyhyemmät välimatkat tarkoittavat lisäksi pienempiä riskejä potilaalle. Pidempiin matkoihin hupenevalla ajalla voi olla esimerkiksi hätätilanteessa suuri merkitys. Kun välimatkat lyhenevät, potilas pääsee nopeammin hoitavaan yksikköön.

– Jos mennään esimerkiksi A-talosta B-taloon lyhintä reittiä, niin siinä on vain yksi ovi välissä. Ei tarvitse mennä satoja metrejä, kertoo Sandelin.

Uusissa rakennuksissa käytäväleveys on melkein kaksi kertaa isompi kuin vanhoissa tiloissa, mikä helpottaa liikkumista. Lisäksi hissit toimivat keskitetysti, ne ovat tilavampia, turvallisempia ja toimivat nopeammin. Yksiköiden käytävätilat ovat kuitenkin rajalliset, mikä tuottaa hankaluuksia potilaskuljetukselle.

Potilaskuljetus mukana tilojen kartoittamisessa

Potilaskuljetus on keskeinen tukipalvelu ja sairaalan toimivuuden edellytys. Ammattilaisten osallistaminen suunnitteluprosessiin on nähty tärkeäksi, ja potilaskuljettajat ja esihenkilöt ovat olleet mukana tilojen kartoittamisessa yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Potilaskuljetuksen toimitilat tulevat sijoittumaan A-talon 0-kerrokseen.

– Sijainti on optimaalinen, koska ne yksiköt, joista tulee kuljetuksia ovat potilaskuljetuksen tilojen lähellä. Suurimmat potilasryhmät tulevat sydänyksiköistä sekä kuvantamisen ja päivystyksen puolelta, kertoo Sandelin.

Potilaskuljettajat ovat olleet mukana työryhmässä, jossa on mietitty muun muassa sairaalasänkyjen hankintoja ja pyörätuolien sijoittelua.

– Pienellä työryhmällä sairaalasuunnittelijoiden kanssa olemme suunnitelleet, miten pyörätuoleja sijoitetaan A- ja B-taloihin. Montako pyörätuolia tarvitaan aina tiettyä yksikköä kohden sekä paljonko vanhoja tuoleja voidaan siirtää ja uusia hankkia tarpeen mukaan. Pyörätuolien paikkojen merkintä helpottaa eri yksiköitä ja potilaskuljettajia löytämään vapaana olevia pyörätuoleja, kertoo Ylimattila.

Vanhassa sairaalassa 20 000 askelta päivässä

Vanhan sairaalan tiloissa pitkät käytävät menevät ristiin rastiin eri kerroksissa jatkuen aina katutason alle. Henkilökunta kulkee käytävillä useita kilometrejä päivän aikana. Potilaskuljettajilla pisimmät matkat ovat puolitoista kilometriä suuntaansa.

– Matkoissa tulee huomioida myös siirtymät potilaan luokse ja potilaan luota pois. Pidemmissä matkoissa siirtymät vievät noin 15 minuuttia suuntaansa, kertoo potilaskuljettaja Petri Kauniskangas.

Puoliltapäivin Petri Kauniskankaan puhelimessa olevaan askelmittariin on kertynyt yli 14 000 askelta.

– Ripeimillä potilaskuljettajilla voi tulla 20 000 askelta päivässä ja huiput on reipas 30 000, jatkaa Kauniskangas.